Τρέχουν οι αιτήσεις για τις πανελλαδικές

Τοπικά

Τρέχει η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις όπως ανέφερε η περιφερειακή διευθύντρια εκπαίδευσης Ηπείρου κα. Μαρίνα Μπέση

Έως και Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου έχουν προθεσμία οι υποψήφιοι να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχήςστις εξετάσεις που ξεκινούν στις 2 Ιουνίου. Όπως εξήγησε η κα. Μπέση σύμφωνα με το υπουργείο  μετά την ημερομηνία δεν θα γίνεται δεκτή εκπρόθεσμη Αίτηση – Δήλωση ούτε εκπρόθεσμη διόρθωση αυτής.

Ειδικότερα: Στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων ΓΕΛ 2023 συμμετέχουν: οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης ημερήσιου ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Όσοι παλαιοί απόφοιτοι ημερήσιων ή εσπερινών Λυκείων το επιλέξουν, δηλαδή οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Την Αίτηση – Δήλωση υποβάλλουν οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου ή αντίστοιχου Σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμου τίτλου Επαγγελματικού Λυκείου (πτυχίο Β΄ κύκλου ΤΕΕ, ΤΕΛ, ΕΠΛ), εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Στις πανελλαδικές εξετάσεις των εσπερινών ΓΕΛ 2023 συμμετέχουν: οι μαθητές/τριες Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού ΓΕΛ, εφόσον επιθυμούν και πληρούν τις προϋποθέσεις της φοίτησης. Αν δεν επιθυμούν ή αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της φοίτησης, μπορούν να συμμετάσχουν με τα ημερήσια ΓΕΛ (κατά το έτος αποφοίτησης). Αν συμμετάσχουν με τα ημερήσια ΓΕΛ, θα διεκδικήσουν το ποσοστό των θέσεων των ημερήσιων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

με το σύστημα των εσπερινών ΓΕΛ μπορούν να συμμετάσχουν και όσοι παλαιοί απόφοιτοι εσπερινού ΓΕΛ το επιλέξουν, εφόσον πληρούσαν τις προϋποθέσεις φοίτησης (στο εσπερινό ΓΕΛ). Εννοείται ότι οι παλαιοί απόφοιτοι εσπερινών Λυκείων μπορούν να επιλέξουν εναλλακτικά τις πανελλαδικές των ημερησίων ΓΕΛ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το υπουργείο  την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα πρέπει να εκδώσουν τις προκηρύξεις επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσής τους. Επίσης, εκτιμάται ότι θα ανοίξει η πλατφόρμα για υποβολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών και θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου.

Τέλος, αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής η κα. Μπέση εξήγησε ότι παρά το γεγονός ότι έγιναν πολλές προσλήψεις υπάρχουν κενά μιας και αυξήθηκαν οι γνωματεύσεις ενώ την ίδια ώρα ούτε οι πιστώσεις αλλά ούτε και ο αριθμός των εκπαιδευτικών μπορεί να καλυφθεί.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ