Σύνδεση με τον παραλίμνιο πεζόδρομο για τη δομή Κατσικά

Τοπικά

Στην αποδοχή χρηματοδότησης 600 χιλιάδων ευρώ από το Ταμείο Αλληλεγγύης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά την χθεσινή της συνεδρίαση.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση αφορά στο έργο σύνδεσης της δομής του Κατσικά με τον παραλίμνιο πεζόδρομο και ποδηλατόδρομο, πρόταση που είχε κατατεθεί από τον δήμο τον περασμένο Μάρτιο.

Όσο για το φυσικό αντικείμενο της πράξης, περιλαμβάνεται η δημιουργία πεζής και ποδηλατικής διαδρομής, διπλής κατεύθυνσης, μήκους ενός χιλιομέτρου, με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του παραπάνω έργου να ορίζεται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σχετικής νομικής δέσμευσης.

Λοιπές αποφάσεις

Παράλληλα, η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε και στην αποδοχή απόφασης της δράσης «Σχέδια Αστικής Προσβασιμότητας» στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», με τον προϋπολογισμό της δράσης, να φτάνει στις 124.000 ευρώ.

Ειδικότερα, το αντικείμενό της αφορά στον προσδιορισμό των απαιτούμενων διαμορφώσεων, επεμβάσεων και κατασκευών και τις διαδρομές μεταξύ αυτών ώστε να δημιουργείται σε επίπεδο δήμου ένα δίκτυο προσβάσιμων μετακινήσεων κυρίως για Άτομα με ειδικές ανάγκες.

Επιπρόσθετα, στη χθεσινή της συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την μελέτη και την δημοπράτηση του έργου βελτίωσης υποδομών στην Κοινότητα Κουτσελιού με προϋπολογισμό 630.000 ευρώ, με το έργο να αφορά παρεμβάσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν γίνουν για την βελτίωση και ανακατασκευή οδού στην είσοδο της Κοινότητας.

Τέλος, η ανακοίνωση καταλήγει σημειώνοντας πως μεταξύ άλλων, πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες οδοποιίας, υδραυλικών έργων και οδοφωτισμού.