Στο «Αντ. Τρίτσης» η μελέτη οριοθέτησης Αώου και Βοϊδομάτη

Τοπικά

Πρόκειται για τη σύνταξη μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Αώου και του ποταμού Βοϊδομάτη

Ένα από τα σπουδαιότερα και σημαντικότερα έργα που αφορούν το Δήμο Κόνιτσας θα υλοποιηθεί με την ένταξη του έργου με τίτλο «Μελέτη οριοθέτησης ποταμού Αώου Δήμου Κόνιτσας» στον Άξονα «Πολιτική Προστασία – Προστασία της Δημόσιας Υγείας _ Τεχνική Βοήθεια» του Προγράμματος «Αντ. Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 1.208.460,69€.

Πρόκειται για τη σύνταξη μελέτης οριοθέτησης του ποταμού Αώου μήκους 65 χλμ. και του ποταμού Βοϊδομάτη, μήκους 20 χλμ., μελέτης διευθέτησης με έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε συνολικό εκτιμώμενο μήκος 1,00 χλμ. στον ποταμό Αώο και αρχιτεκτονική ανάπλαση της ζώνης διευθέτησης, η οποία θα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό από το ιστορικό γεφύρι μέχρι το γεφύρι στην εθνική οδό και των επιμέρους διαμορφώσεων των σημείων στάσης, παρατήρησης και ενημέρωσης. Η μελέτη για την προεκτίμηση αμοιβών συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τις υπηρεσίες του Δήμου Κόνιτσας το Δεκέμβριο του 2020, υποβλήθηκε στο πρόγραμμα με την υπ’ αριθ. 1665/26-03-2021 αίτηση χρηματοδότησης και εντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 5536/12-01-2022 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Δήμου Κόνιτσας, ο δήμαρχος γνώριζε από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων του ότι χωρίς την οριοθέτηση – διευθέτηση δεν μπορούσαν να γίνουν επεμβάσεις επί της κοίτης, π.χ. πίστα κανόε καγιάκ και άλλα δήθεν έργα που επί χρόνια ακούγονταν και τα οποία στην πραγματικότητα δεν μπορούσαν να εκτελεστούν.