Σηκώνει το γάντι και ανταπαντά η δημοτική αρχή

Τοπικά

Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ υποστήριξε ότι έχουν γίνει πολλά προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση όπου αναλυτικά περιγράφεται το ιστορικό των ενεργειών μέχρι σήμερα.

«Ευσεβείς πόθους» χαρακτηρίζει η δημοτική αρχή τα όσα αναφέρουν «ορισμένοι» -όπως χαρακτηριστικά λέει η ανακοίνωση, τα περί έλλειψης συνεννόησης με την Περιφέρεια Ηπείρου αναφορικά με την πορεία των εργασιών  την  για την ανέγερση των νέων νηπιαγωγείων στο παλιό Χατζηκώστα.

Η δημοτική αρχή υπεραμύνεται των ενεργειών της με μια εκτενή ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι είναι αυτή που «έβγαλε από τα συρτάρια την υπόθεση των νέων νηπιαγωγείων» και «δρομολόγησε τις ενέργειες για την επίλυση ενός προβλήματος που χρόνιζε».

Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ στο περιθώριο επίσκεψής του στο παλιό άσυλο Ανιάτων,  υποστήριξε ότι έχουν γίνει πολλά προαναγγέλλοντας την ανακοίνωση όπου αναλυτικά περιγράφεται το ιστορικό των ενεργειών μέχρι σήμερα.

Ρωτήθηκε και για τη λέξη «πανηγυράκι» που ο ίδιος χρησιμοποίησε για να απαντήσει ότι η λέξη αυτή σε καμία περίπτωση δεν απευθυνόταν στους γονείς ή τους κηδεμόνες των παιδιών που ζητούν  την ολοκλήρωση των εργασιών. «ορισμένοι είπαν ότι το «πανηγυράκι» αφορούσε τους γονείς παιδιών.  Μακριά από μένα αυτά! Απευθυνόταν σε όσους θέτουν και ξαναθέτουν ένα θέμα, για το οποίο έχουν δοθεί σαφείς και κατηγορηματικές απαντήσεις» απάντησε, μεταξύ άλλων  ο λέγοντας ότι «οι γονείς έχουν δίκιο να διαμαρτύρονται» τονίζοντας ότι μέσα στο επόμενο δίμηνο θα έχουν τελειώσει τα θέματα που αφορούν τις  εργασίες για την  ρευματοδότηση και την υδροδότηση των κτιρίων.

Όλο το ιστορικό μέχρι σήμερα

Στο μεταξύ, στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής παρουσιάζεται αναλυτικά όλο το χρονικό που αφορά τα νηπιαγωγεία.

Συγκεκριμένα από το έτος 2006, τα κτίρια και η έκταση που τα περιβάλλει, στο παλιό νοσοκομείο “Γ. Χατζηκώστα” (Ο.Τ 222α), με την  ΚΥΑ ΔΥ8γ/ΓΠ/16448π.ε./09-09-2009 παραχωρήθηκαν για χρήση είκοσι ετών στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων για την εγκατάσταση σχολικών κτιρίων υπό όρους. Βασικός όρος της παραχώρησης ήταν η κατεδάφιση του πυρόπληκτου κτιρίου που υπήρχε εντός της παραχωρημένης έκτασης σε διάστημα μίας τετραετίας.

Μετά από αίτημα του Δήμου Ιωαννιτών, συνεχείς παρατάσεις της προαναφερόμενης ΚΥΑ, τροποποίηση του Ρ.Σ Ιωαννίνων στο Ο.Τ 222α ΦΕΚ 210/18-09-2017, την διαρκή αλληλογραφία μεταξύ Δήμου, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΕΛΕΠΑΠ, Νοσοκομείου Χατζηκώστα, 5ου  Νηπιαγωγείου και ΣΑΠ, η χρήση της έκτασης του παλιού Νοσοκομείου “Γ. Χατζηκώστα” με νέα ΚΥΑ, την A4δ/Γ.Π.2347/13-06-2018, παραχωρήθηκε με όρους στον Δήμο Ιωαννιτών για την εγκατάσταση σχολικών μονάδων.

Η νέα ΚΥΑ προβλέπει ως χρόνο παραχώρησης της έκτασης τα τριάντα (30) έτη και βασικός όρος για την ισχύ της είναι η κατεδάφιση του πυρόπληκτου κτιρίου ενώ ως χρόνος εφαρμογής του σκοπού της παραχώρησης ορίζονται τα δέκα (10) έτη.

Με την ανάληψη των καθηκόντων της η νέα Δημοτική Αρχή (09/2019) προσπάθησε να εφαρμόσει άμεσα τους όρους που σχετίζονται με την παραχώρηση της έκτασης που προβλέπονται στην ΚΥΑ προβαίνοντας στης εξής ενέργειες:

– Πραγματοποιήθηκε από τεχνικούς του Δήμου αυτοψία στον χώρο. Διαπιστώθηκε η άθλια κατάσταση στην οποία βρισκόταν και κυρίως το υπόγειό του στο οποίο υπήρχαν λύματα από παρακείμενο υπερχειλίζοντα βόθρο που βρισκόταν εντός της παραχωρημένης έκτασης. Στον ίδιο χώρο υπήρχε μικρός οικίσκος στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος  σε λειτουργία  και συνδεδεμένες υπόγεια στο δίκτυο της ΔΕΗ.

– Εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η υπ’ αριθ’ 74184/17-10-2019 οικοδομική άδεια κατεδάφισης για το πυρόπληκτο κτίσμα .

– Στις 29-10-2019 ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου απέστειλε το υπ’ αριθ’ (2) σχετικό στην ΔΕΗ με το οποίο ζητούσε την διακοπή κάθε ηλεκτρικής παροχής στο κτίσμα που επρόκειτο να κατεδαφιστεί.

– Επίσης στις 29-10-2019 η ΔΕΔΔΗΕ διαπίστωσε ότι στο κτίριο που θα κατεδαφιστεί δεν τηρούνται οι όροι ασφαλείας λόγω διέλευσης ηλεκτρικών δικτύων και ενημέρωσε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

– Το ΣΕΠΕ αυθημερόν (29-10-2019) επέβαλε διακοπή των οικοδομικών εργασιών στον προαναφερόμενο χώρο λόγω κινδύνου ατυχημάτων από ηλεκτροπληξία.

– Στις 30-10-2019 η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε το Νοσοκομείο “Γ. Χατζηκώστα”  ότι πρέπει να μετατοπίσει και να διευθετήσει τις ηλεκτρικές παροχές που διέρχονται από το κτίριο προς κατεδάφιση και ηλεκτροδοτούν εγκαταστάσεις του.

– Στις 05-11-2019 μετά από τηλεφωνική επικοινωνία του Γενικού Γραμματέα του Δήμου με την Διοίκηση του Νοσοκομείου “Γ. Χατζηκώστα” ο Δήμος ενημερώθηκε ότι είναι αδύνατη η κατεδάφιση του πυρόπληκτου κτιρίου χωρίς την διευθέτηση του δικτύου αποχέτευσης που υπήρχε στον περιβάλλοντα χώρο του.

Ταυτόχρονα το Νοσοκομείο “Γ. Χατζηκώστα” ενημέρωσε τον Δήμο ότι αδυνατεί να υλοποιήσει το έργο αυτό με δικούς του πόρους και ότι η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, δομές του οποίου στεγάζονται σε κτίρια εντός της έκτασης του παλαιού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα» έχει αρχείο με σχέδια από το δίκτυο  αποχέτευσης που υπάρχει εντός της παραχωρημένης έκτασης.

– Στις 08-11-2019 με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου προς την Υποδιεύθυνση Τεχνικού του Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα» ζητήθηκε να εξετασθεί η δυνατότητα επίχωσης του υπάρχοντος βόθρου που προαναφέρθηκε.

– Στις 27-04-2020 η ΔΕΔΔΗΕ ενημέρωσε το ΣΕΠΕ ότι ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις της και μπορούν να συνεχιστούν οι εργασίες.

– Στο διάστημα που ακολουθεί και μετά από πολλές προσπάθειες το Νοσοκομείο «Γ. Χατζηκώστα» προχώρησε στην διευθέτηση του αποχετευτικού δικτύου στον προαναφερόμενο χώρο ώστε να συνδεθούν τα κτίρια που στεγάζουν δομές του με το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, με την συνδρομή της Δ.Ε.Υ.Α.Ι  και του εργοταξίου του Δήμου. Τα έργα αυτά αποπερατώθηκαν τον 08/2020 και στην συνέχεια ολοκληρώθηκε η κατεδάφιση του πυρόπληκτου κτιρίου και επιχώθηκε ο υπάρχων βόθρος.

Στις 18/12/2020 υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Ηπείρου  και Δήμου Ιωαννιτών για την «Ανέγερση σχολικών μονάδων στον χώρο του παλαιού Νοσοκομείου «Γ. Χατζηκώστα» για την μεταστέγαση και λειτουργία δύο (2) σχολικών μονάδων  (1ο Νηπαιγωγείο  Ιωαννίνων και ΣΑΠ στο Ο.Τ 222α στα Γιάννενα» όπου περιγράφονται επακριβώς οι υποχρεώσεις κάθε φορέα στην διαδικασία αυτή.

Σήμερα, μετά την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των οικοδομικών εργασιών.  Ο Δήμος στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του που προκύπτουν από την προγραμματική σύμβαση έχει προχωρήσει στην ανάθεση των εργασιών για την περίφραξη και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου όπως και της σύνδεσης των κτιρίων με τα δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτροδότησης. « Όλα τα έργα είναι σε πλήρη εξέλιξη και η ολοκλήρωσή τους είναι πλέον θέμα λίγων μηνών» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ