Προκαλούν αντιθέσεις τα «Συμβούλια Διοίκησης»

Τοπικά

Παραμένει ενάντια η Σύνοδος των Πρυτάνεων

Συνεπής στις προηγούμενες αναφορές και επισημάνσεις της για το Νόμο – πλαίσιο του υπ. Παιδείας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με διευρυμένη πλειοψηφία (17-5) παρέμεινε η Σύνοδος των πρυτάνεων, που συνεδρίασε το μεσημέρι της Τρίτης για μία ακόμη φορά μέσα σε διάστημα λίγων ημερών, εκφράζοντας την αντίθεσή της, στις βασικές προβλέψεις του νέου Νόμου.

Το προτεινόμενο σύστημα διοίκησης των πανεπιστημίων, με την ανατροπή της υφιστάμενης δημοκρατικής διαδικασίας ανάδειξης των οργάνων διοίκησης από τα μέλη ΔΕΠ, με την ίδρυση και τις αυξημένες αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης, είναι το κομβικό σημείο αντίδρασης της Συνόδου.

Όπως εξήγησε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Τριαντ. Αλμπάνης, η Σύνοδος εκφράζει επιφυλάξεις προς την ίδρυση και τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Διοίκησης, που προβλέπεται να συσσωρεύσουν μεγάλη δύναμη στη λήψη αποφάσεων, ενώ επιπλέον τα εξωτερικά μέλη τους, θα βρεθούν σε δυσχερή θέση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας των πανεπιστημίων.

«Ελήφθη μία απόφαση με διευρυμένη πλειοψηφία, με 17 – 5, με δύο θετικές ψήφους όμως, να προέρχονται από μέλη της Συνόδου, με διορισμένο πρύτανη (ΕΑΠ και Διεθνές Πανεπιστήμιο αντίστοιχα).

Το νέο προτεινόμενο μοντέλο είμαστε βέβαιοι, ότι δε μπορεί να αποδώσει, γιατί πέραν των άλλων δε μπορούμε να αποδεχθούμε ούτε το ασφυκτικό χρονικό πλαίσιο διαβούλευσης, ούτε την ευκολία που θα έχει το υπουργείο να καταργεί ή να συγχωνεύει Τμήματα ή να αλλάζει την έδρα τους», σημείωσε ο κ. Αλμπάνης, που έκανε γνωστό επίσης, ότι η Σύνοδος θα ζητήσει χρονική παράταση στη διαβούλευση, αν και κάτι τέτοιο δε φαίνεται ιδιαίτερα πιθανό, να γίνει αποδεκτό από το υπουργείο Παιδείας.

«Στην προηγούμενη Σύνοδο των Ιωαννίνων, παρουσία της κας Κεραμέως δε διαπιστώσαμε πως υπήρχε η διάθεση αλλαγών στο προτεινόμενο μοντέλο διοίκησης. Ίσως σε επιμέρους ζητήματα και παρατηρήσεις να υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, αλλά δεν ξέρουμε σε ποια. Είναι κρίσιμο σημείο ακόμη το ότι απουσιάζουν οι μεταβατικές διατάξεις, γιατί σε περίπτωση, που ο Νόμος ψηφιστεί ως έχει, δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, ούτε και πως θα συνεχιστεί η οικονομική διαχείριση των πανεπιστημίων», πρόσθεσε ο κ. Αλμπάνης.

Τα «όχι» και τα «ναι»

Η Σύνοδος των πρυτάνεων για την εκλογή του Πρύτανη από ένα 11μελές Σώμα, στο οποίο μάλιστα θα είναι μέλος του, σημειώνει, ότι δεν θα διαθέτει τη νομιμοποίηση και το κύρος μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, ενώ αυξάνει η δυνατότητα διαπλοκής για τον έλεγχο της εκλογής πρύτανη καθώς τα τέσσερα (4) εσωτερικά μέλη μπορούν να διαμορφώσουν σχετικά εύκολα τις συνθήκες για την εκλογή στο αξίωμα του Πρύτανη ενός εξ αυτών.

Επίσης, απονευρώνεται τελείως ο ρόλος της Συγκλήτου, καθώς θα ασχολείται αποκλειστικά με ακαδημαϊκά ζητήματα, αλλά και ακόμη σε πολλά από αυτά, το Συμβούλιο Διοίκησης θα είναι αυτό που θα έχει τον αποφασιστικό λόγο.

Οι αντιπρυτάνεις υποβαθμίζονται σε απλά εκτελεστικά όργανα, καθώς ούτε εκλέγονται, ούτε αποτελούν μέλη συλλογικών οργάνων, όπως με το υφιστάμενο καθεστώς.

Υπάρχουν ωστόσο και κάποια σημεία στο νέο Νόμο, που χαρακτηρίζονται με θετικό τρόπο από τη Σύνοδο και αυτά είναι:

  • Η δυνατότητα των πανεπιστημίων να σχεδιάζουν και να ιδρύουν νέα ή/και ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών χωρίς τον έλεγχο του υπουργείου
  • Η δυνατότητα για εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των σπουδών
  • Η δυνατότητα για εσωτερική κινητικότητα φοιτητών (εσωτερικό Erasmus, πρόταση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων)
  • Η δυνατότητα για ευέλικτες και διεπιστημονικές σπουδές
  • Η σύνδεση εκπαίδευσης και έρευνας με τον παραγωγικό κόσμο και
  • η βελτίωση των διαδικασιών, ώστε να καθίσταται πιο γρήγορη και αποτελεσματική η διαχείριση των ερευνητικών κονδυλίων.

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ