Γίνεται Πρότυπο και επίσημα το Λύκειο της Ζωσιμαίας

Τοπικά

Πρότυπο θα γίνει το Λύκειο της Ζωσιμαίας μετά την επισφράγιση της σχετικής εξαγγελίας που είχε κάνει η υπουργός παιδείας Νίκη Κεραμέως την περασμένη εβδομάδα μιλώντας το δελτίο ειδήσεων του ITV.
Στο νομοσχέδιο για την παιδεία που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση βρίσκεται και η σχετική απόφαση για το Λύκειο της Ζωσιμαίας, ικανοποιώντας ένα διαχρονικό αίτημα της Ένωσης Αποφοίτων της Ζωσιμαίας Σχολής.
Ο πρόεδρος της Ένωσης Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Σ. Δάλλας σε δηλώσεις του στο ITVεξέφρασε την ικανοποίηση των αποφοίτων και όσων στήριξαν το εγχείρημα και το αίτημα των τελευταίων ετών, κάνοντας λόγο ωστόσο για μία δικαίωση ενός αγώνα 25 συνολικά ετών.
«Φτάσαμε σε ένα αίσιο τέλος μίας μεγάλης προσπάθειας που δεν έγινε για να ικανοποιήσει τις παιδικές μας αναμνήσεις, αλλά για να δικαιωθεί και να αποκατασταθεί η πνευματική ιστορία της πόλης και της Ζωσιμαίας. Το Νομοσχέδιο είναι τολμηρό, εξαιρετικό, καινοτόμο και ανταποκρίνεται σε τεράστιο ποσοστό στις προσδοκίες και τις προτάσεις μας», ανέφερε ο κ. Δάλλας.
Μοναδικό σημείο που σε αντίθεση με τις προβλέψεις του νόμου Διαμαντοπούλου και του νόμου Μπαλτά, δεν περιλαμβάνεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, είναι η πρόβλεψη για τη χρηματοδότηση του Πρότυπου Λυκείου μέσω οικείου Κληροδοτήματος, εφόσον αυτό υπάρχει.
Όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου σκοπός των πρότυπων σχολείων είναι:
α) η καλλιέργεια της αριστείας και της καινοτομίας,
β) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων σπουδών, μεθόδων διδασκαλίας, νέου εκπαιδευτικού υλικού, έντυπου και ψηφιακού, νέων διδακτικών εργαλείων, σχολικών εγχειριδίων και καινοτόμων διδακτικών πρακτικών,
γ) η συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η προαγωγή της έρευνας στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων καθώς και στον ψυχοπαιδαγωγικό τομέα, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
δ) η δημιουργία ομίλων αριστείας, δημιουργικότητας και καινοτομίας, στους οποίους μπορούν να συμμετέχουν μαθητές και από άλλα σχολεία της δημόσιας εκπαίδευσης, καθώς και η ανάδειξη μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές δυνατότητες και ταλέντα,
ε) η εξοικείωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών με τη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων, σε συνεργασία με τμήματα και σχολές Α.Ε.Ι. των επιστημών της εκπαίδευσης στο πλαίσιο προγραμμάτων πρακτικής άσκησης ή για την εκπόνηση εργασιών,
στ) η δημιουργία ενός γόνιμου περιβάλλοντος για έρευνα και η συνεργασία με υποψήφιους διδάκτορες στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικών διατριβών σε αντικείμενα σχετικά με τις επιστήμες της εκπαίδευσης,
ζ) η παροχή της δυνατότητας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των Π.Σ. και των εκπαιδευτικών σχολείων που ανήκουν στην ομάδα όμορων σχολείων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018 (Α΄102), σε συνεργασία με τα Α.Ε.Ι. και το Ι.Ε.Π.,
η) η διάχυση καλών εκπαιδευτικών πρακτικών με τη διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων και την ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των σχολείων της ομάδας όμορων σχολείων της παρ. 1 του άρθρου 48 του ν. 4547/2018,
θ) η συνεργασία με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ερευνητικούς φορείς και κοινωφελή ιδρύματα και τέλος
ι) η πιλοτική εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου και της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων.