Επτά προτάσεις στο «Αντώνης Τρίτσης»

Τοπικά

Ο Δήμος Κόνιτσας, αξιοποιώντας το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και τον εκσυγχρονισμό των Δήμων, υπέβαλε επτά προτάσεις σε προσκλήσεις του Προγράμματος.

Με γνώμονα τις ανάγκες ενός ορεινού και απομακρυσμένου Δήμου από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι απαιτούμενες μελέτες και υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, θέτοντας προτεραιότητες ως προς την αξιολόγηση των προτάσεων, καθώς υπήρχε πλαφόν στο συνολικό προϋπολογισμό των προτάσεων.

Οι προτάσεις του Δήμου είναι οι εξής:

  1. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 5.022.982,40€
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 927.058,83€
  3. ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ – ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 2.500.000,00€
  4. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 442.402,16€
  5. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΗΣ COVID-19, 99.636,00€
  6. ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΩΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 1.213.460,69€
  7. ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΝΙΤΣΑΣ, 906.441,46€

Επιπλέον, από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έχουν μεταφερθεί ακόμα δύο έργα του Δήμου Κόνιτσας στο Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ:

-«Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200,00€

-«Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης οικισμών Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 2.920.000,00€ 

Ο Δήμαρχος Κόνιτσας ευχαριστεί τις Υπηρεσίες, τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους ειδικούς συνεργάτες για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη υποβολή των προτάσεων, παρόλες τις δυσκολίες που προέκυψαν από την πανδημία COVID-19.