ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ – Ξεκίνησαν έργα ύδρευσης σε χωριά της Δ.Ε. Μολοσσών

Τοπικά

Γεγονός αποτελεί πλέον η κατασκευή των μεγάλων έργων ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών μετά και την εγκατάσταση των εργολάβων. Τα έργα προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ, είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του Υπουργείου Εσωτερικών και αντικαθιστούν δίκτυα 40-50 ετών τα οποία δημιουργούσαν με τις καθημερινές τους βλάβες, τεράστια προβλήματα.
Οι εργολάβοι εγκαταστάθηκαν την Πέμπτη και την Παρασκευή και άμεσα ξεκινούν οι εργασίες. Το πρωί της Παρασκευής, παρουσία του Δημάρχου Ζίτσας Μιχάλη Πλιάκου, του Προέδρου της Τ.Κ. Ζαλόγγου Σπύρου Λαβδανίτη και μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου ο ανάδοχος Πέτρος Ρεντζέλος του έργου «Αντικατάσταση Εσωτερικών δικτύων ύδρευσης Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών» προχώρησε στην εγκατάσταση της εργολαβίας. Το έργο, προϋπολογισμού 2.161.290,32 ευρώ, περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα εσωτερικά δίκτυα των Τοπικών Κοινοτήτων, Βερενίκης, Δοβλάς και Ζαλόγγου.
Είχε προηγηθεί την Πέμπτη, η εγκατάσταση της εργολαβίας από τον ανάδοχο Παν. Σαρακατσάνο, του έργου «Ύδρευση Τ.Κ. Δ.Ε. Μολοσσών» προϋπολογισμού 1.435.483,87 ευρώ το οποίο περιλαμβάνει παρεμβάσεις στις Τ.Κ. Βουτσαρά, Κουρέντων,. Χίνκας, Γρανίτσας, Γιουργάνιστας, Γκριμπόβου, Πολυδώρου και Ραδοβιζίου.
Ταυτόχρονα, η Δημοτική Αρχή Ζίτσας έχει προχωρήσει στην ανάθεση μελετών οι οποίες είναι έτοιμες για να υποβληθούν προς ένταξη για δύο ακόμη μεγάλα έργα ύδρευσης στη Δ.Ε. Μολοσσών. Έτσι, με τα έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει και με εκείνα που είναι προς ένταξη θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες ύδρευσης όλων των κατοίκων του πρώην Δήμου Μολοσσών επιλύοντας προβλήματα δεκαετιών.