ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – E-parking μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος

Τοπικά

Την ανάπτυξη μιας πιλοτικής εφαρμογής e-parking στα Γιάννενα θα έχει ως τελικό στόχο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το Interreg Mediterranean, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ιωαννιτών.
Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίδειξη και προώθηση της υιοθέτησης ειδικών μέτρων βιώσιμης κινητικότητας σε περιοχές της Μεσογείου με εποχική τουριστική ζήτηση, προκειμένου να συμβάλει στην ανάπτυξη και ελκυστικότητα των πόλεων.
Οι ειδικότεροι στόχοι για το Δήμο Ιωαννιτών είναι οι εξής: χρήση τεχνολογιών crowdsourcing και άλλων έξυπνων εργαλείων, δημιουργία ενός δίαυλου επικοινωνίας με τους πολίτες και η συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων που απαιτούνται για τον αειφόρο σχεδιασμό της κινητικότητας, αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος μετακινήσεων,αξιολόγηση συγκεκριμένων πολιτικών και μέτρων κινητικότητας,αλληλεπίδραση και συλλογή δεδομένων από τους πολίτες και τους τουρίστες.
Ως τελικό αποτέλεσμα του έργου θα αποτελέσει η ανάπτυξης μιας πιλοτικής δράσης βιώσιμης κινητικότητας η οποία θα συμβάλλει στην ανάπτυξη πιλοτικής εφαρμογής e-parking στο κέντρο της πόλης και στη δημιουργία πλατφόρμας για το συμμετοχικό σχεδιασμό του συστήματος, αλλά και την αξιολόγησήτου από του πολίτες.
Οι εφαρμογές e-parkingβοηθούν τους πολίτες να βρουν εύκολα και γρήγορα χώρους στάθμευσης στις πόλεις εξοικονομώντας τους χρόνο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος.