ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ -Ζητά άμεσα κινήσεις από το υπουργείο Περιβάλλοντος

Τοπικά

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμος Δωδώνης μέσα από ανακοίνωσή του, για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, για την κατάσταση που επικρατεί στον ποταμό Λούρο

Την ικανοποίησή του εκφράζει ο Δήμος Δωδώνης μέσα από ανακοίνωσή του, για την κινητοποίηση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών, για την κατάσταση που επικρατεί στον ποταμό Λούρο, δύο εβδομάδες μετά την αποστολή των σχετικών από 9/11/2022 εγγράφων του δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση προς τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, προς το Τμήμα Υδροοικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου, καθώς και το ΚΕΠΕ Περιφέρειας Ηπείρου.

Όπως σημειώνει η ανακοίνωση του δήμου, από τα πορίσματα των ελέγχων που διενήργησαν τα κλιμάκια του ΟΦΥΠΕΚΑ και των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιβεβαιώνονται πλήρως οι ισχυρισμοί του Δήμου Δωδώνης που έκανε από την πρώτη στιγμή λόγο για «ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή», η οποία έλαβε χώρα κατά τις ημέρες που βρίσκονταν σε εξέλιξη με ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου, εργασίες διευθέτησης της κοίτης του ποταμού Λούρου, μεταξύ του Συνοικισμού Ραψαίοι Τερόβου και Κουκλεσίου του Δήμου Δωδώνης. Επαληθεύονται αυτούσια και οι αρχικές εκτιμήσεις του Δήμου Δωδώνης για τα πραγματικά αίτια της καταστροφής που σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με την ανομβρία.

Συγκεκριμένα, σημειώνει πως η έκθεση της αυτοψίας τονίζει μεταξύ άλλων πως «σε μήκος περίπου 10km διαπιστώθηκε η πλήρης διακοπή της ροής των υδάτων και η πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας στο τμήμα αυτό. Έγιναν επεμβάσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα τη διατάραξη του αδιαπέρατου στρώματος του πυθμένα με την επιπεδοποίησή του». Η δε ενημέρωση των Επιθεωρητών προς τον Εισαγγελέα αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ειδικά στα τμήματα που έγιναν επεμβάσεις η εικόνα του ποταμού παραπέμπει σε τεχνητή τάφρο διαστρωμένη με χαλίκι, παρά σε ποτάμι, με αποτέλεσμα να έχει απωλεσθεί η λειτουργία του υδάτινου οικοσυστήματος. Στο τμήμα των 10 km του ποταμού όπου διαπιστώθηκε η ολοκληρωτική διακοπή της ροής των υδάτων διαπιστώθηκε και πλήρης εξαφάνιση της βιοποικιλότητας (ψάρια, μακρόφυτα, πουλιά, βενθικά μακροασπόνδυλα, πλαγκτόν κ.ά.) και ειδικά απώλεια των ενδιαιτημάτων της υδροχαρούς βλάστησης, της πανίδας και ιχθυοπανίδας του ποταμού, πλήρης αλλοίωση της φυσικής διατομής της κοίτης του ποταμού όπου έγιναν επεμβάσεις, γεγονός που συνιστά υποβάθμιση του περιβάλλοντος και περιβαλλοντική ζημία, σύμφωνα με το ΠΔ 148/2009».

Ζητά ενέργειες από τον υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Παράλληλα, σημειώνει πως με επιστολή του ο Δήμος Δωδώνης προς τον υφυπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Γεώργιο Αμυρά, έχει ζητηθεί ήδη από το αρμόδιο υπουργείο να ενεργήσει για την άμεση αποκατάσταση της ως άνω περιβαλλοντικής ζημίας. Ιδιαιτέρως, παρακαλεί ο Δήμαρχος Δωδώνης, το αρμόδιο υπουργείο, «όπως δοθεί προτεραιότητα στην αποκατάσταση της συνδεσιμότητας μεταξύ των επιμέρους ενδιαιτημάτων για τα είδη, με έμφαση σε αυτά που αφορούν την ενδημική πέστροφα του Λούρου (Salmo lourosensis)».

Τέλος, η επιστολή αναφέρει πως για την επίτευξη της ισορροπίας του οικοσυστήματος «είναι η ταυτόχρονη αναστροφή της ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των υδρολογικών και γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών του ποτάμιου οικοσυστήματος αλλά και η θωράκιση του οικισμού Ποταμιάς της Κοινότητας Κουκλεσίου, των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας και λοιπών παρακείμενων ιδιοκτησιών έναντι του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων», καταλήγει.