ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΟΥ -Λακκούβες, χόρτα και σκουπίδια στα καθημερινά παράπονα

Τοπικά

Οι λακκούβες, τα χόρτα, τα σκουπίδια και ο φωτισμός είναι μάλλον τα περισσότερα αιτήματα που δέχεται από τους πολίτες ο Συμπαραστάτης του Δημότη.

Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους. Η υποβολή καταγγελίας ή αναφοράς στο συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, καθώς και του Ελεγκτή Νομιμότητας.

Ο κ. Χρήστος Πάνου μίλησε για τον θεσμό που έχει κερδίσει τα τελευταία χρόνια την εμπιστοσύνη του κόσμου που ζητά λύσεις σε θέματα καθημερινότητας και όχι μόνο!

Τα προβλήματα της καθημερινότητας είναι αυτά που κατά κύριο λόγο φτάνουν στο γραφείο του και ζητούν διαχείριση. Ο κ. Πάνου εξηγεί ότι όταν αυτό είναι εφικτό η διεκπεραίωση μπορεί να γίνει απευθείας αν πάλι όχι τότε καθοδηγούν τον πολίτη ώστε να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες και να λύσει το πρόβλημα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα για τον κ. Πάνου είναι ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών. Όπως λέει όταν οι αρμοδιότητες δεν είναι ξεκάθαρες δημιουργούνται πολλά προβλήματα.

«Νομίζω ότι το μεγαλύτερο θέμα είναι ότι οι υπηρεσίες έχουν πολλές φορές σύγχυση στο θέμα των αρμοδιοτήτων. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος έχει την ευθύνη και γιατί. Αυτό οδηγεί σε μετατόπιση των ευθυνών ανάμεσα στις υπηρεσίες και φυσικά το πρόβλημα παραμένει. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει αναδιοργάνωση ώστε να ξεκαθαριστεί η αρμοδιότητα και να δίνονται λύσεις στα προβλήματα των πολιτών», τονίζει ο κ. Πάνου.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ