Από τη Βρυσούλα ξεκίνησε η τοποθέτηση των ψηφιακών υδρομέτρων

Τοπικά

Στην αντικατάσταση περί των 600 συμβατικών υδρομέτρων με σύγχρονα ψηφιακά, στην περιοχή της Βρυσούλας, προχωρεί αυτές τις ημέρες η ΔΕΥΑΙ.

Η τοποθέτηση των ψηφιακών υδρομέτρων αφορά στο έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος μείωσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης ΔΕΥΑΙ», το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2017-2021 και το πρόγραμμα ΥΜΕΠΕΡΑΑ και έχει συνολικό κόστος 1,7 εκατομμύρια ευρώ. Τα ψηφιακά υδρόμετρα τοποθετούνται στις οδούς: Νικοπόλεως, Παπαναστασίου, Πλουτάρχου, Νίκης, Αναγέννησης, Διογένη, Επαμεινώνδα, Ηλία Ηλιού, Αθηνάς κ.ά.

Στα πλαίσια της παραπάνω Πράξης η ΔΕΥΑΙ προμηθεύτηκε και έχει αρχίσει ήδη να εγκαθιστά και τον απαιτούμενο εξοπλισμό για την τηλεπαρακολούθηση των υποδομών ύδρευσης (δίκτυα, δεξαμενές, αντλιοστάσια) στον πυκνοδομημένο πολεοδομικό ιστό της πόλης.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται δίκτυο τηλεμετρίας ώστε να είναι πλέον εφικτός ο άμεσος έλεγχος των διαρροών του δικτύου ύδρευσης. Με την εγκατάσταση αισθητήρων μέτρησης παροχής και στάθμης, στις εξόδους των κύριων δεξαμενών του Δήμου, αλλά και σε κομβικά σημεία του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, θα καταγράφεται το σύνολο του παραγόμενου και διατιθέμενου νερού στην κατανάλωση και θα επιτρέπεται ο άμεσος έλεγχος βασικών ποιοτικών χαρακτηριστικών του παρεχόμενου νερού. Με την ολοκλήρωση της πράξης, θα παραδοθούν σε πλήρη και κανονική λειτουργία, 68 εγκαταστάσεις Σταθμών Ελέγχου (δικτύου, δεξαμενών, υπολειμματικού χλωρίου κ.ά.) και ρύθμισης πίεσης. Το έργο περιλαμβάνει επίσης δίμηνη δοκιμαστική λειτουργία καθώς και  τη σχετική εκπαίδευση του προσωπικού της ΔΕΥΑΙ και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους.