Ανάπλαση και τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία

Τοπικά

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020”

Στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, κατακύρωσε – μεταξύ άλλων- το έργο «Βιοκλιματική ανάπλαση και ενσωμάτωση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία», προϋπολογισμού € 600.000. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece-Albania 2014-2020” και οριστικός ανάδοχος αναδείχτηκε ο  Σπυρίδων Νικ. Μπίμπος

Επίσης κατακυρώθηκαν τα έργα:

  • «Άμεση αποκατάσταση κατολίσθησης με την κατασκευή αναβαθμών περιοχής Καταρράκτη μετά από θεομηνίες», προϋπολογισμού 248.000 € Οριστικός ανάδοχος: PROJECT ANALYSIS Ι.Κ.Ε.
  • Αποκατάσταση πρόσβασης οδικού δικτύου από Ε.Ο. προς περιοχή Αράχθου», προϋπολογισμού 50.000 €. Οριστικός ανάδοχος Κ. Κωσταβασίλης & ΣΙΑ Ο.Ε.
  • Κατασκευή βάσεων για την τοποθέτηση γέφυρας Μπέλεϋ στον χείμαρρο Μακρύρεμα στην περιοχή της ΤΚ Πληκατίου Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 45.000 € Οριστικός ανάδοχος: Χρήστος Βασιλειάδης

Η Ο.Ε ενέκρινε επίσης ανέδειξε προσωρινούς αναδόχους για τα έργα:

  • «Άμεση βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Κάτω Λαψίστα έως Νεοχώρι», προϋπολογισμού € 80.000. Aνάδοχος ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  Ο.Ε.
  • «Εργασίες μετατροπής του παλαιού σχολείου Ελαταριάς σε ορειβατικό καταφύγιο», προϋπολογισμού € 56.800. Ανάδοχος: Π. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Τέλος – και μεταξύ άλλων – ενέκρινε τις διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

  • «Αποκαταστάσεις οδοστρώματος επαρχιακού οδικού δικτύου και σύνδεση με όρια Νομού προς Θεσπρωτία», προϋπολογισμού 130.000 €.
  • «Κόκκινος»-«Βατσινιές» Τ.Κ. Οξυάς Δήμου Κόνιτσας μετά από έντονες βροχοπτώσεις», προϋπολογισμού 50.000  €. Ηπείρου
  • «Επισκευή Κοιμητηριακού Ναού Νέας Σαμψούντας Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 35.000