Αναγκαία τα νέα μέτρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων

Τοπικά

Την πρώτη διά ζώσης συνεδρίαση πραγματοποίησε μετά από αρκετό καιρό, η διοίκηση του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, σε μία περίοδο εξαιρετικά μεγάλης αβεβαιότητας και έντασης των προβλημάτων για τις επιχειρήσεις.

Έτσι, ο απολογισμός για το 2019 που ήταν το κύριο θέμα στην ημερήσια διάταξη πέρασε σχεδόν αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα με τα μέλη της διοίκησης, τους εκπροσώπους όλων των παρατάξεων να αναφέρονται στις συνθήκες που δημιούργησε η υγειονομική κρίση στην επιχειρηματικότητα και στο κατά πόσον είναι αρκετά τα μέτρα που ανακοίνωσε και υλοποιεί η ελληνική κυβέρνηση, όπως όμως και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Ένα ακόμη ζήτημα που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Δευτέρας ήταν και η εξαγγελία της κυβέρνησης για τη λειτουργία των ΚΕΠ Plus με δυνατότητα εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των αναγκών, που έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δημ. Δημητρίου και ο Γεν. Γραμματέας της Διοικητικής Επιτροπής Βασ. Βασιλείου στάθηκαν κατά κύριο λόγο στις ενστάσεις της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στην λειτουργία και τη φιλοσοφία των ΚΕΠ Plus με το σκεπτικό, ότι έρχονται να επικαλύψουν κάποιες αρμοδιότητες που ήδη παρέχονται από τα Επιμελητήρια, απλώς για να παραμείνει ένας φόρτος εργασίας στα ΚΕΠ, που την περίοδο της κρίσης, λόγω της επιτυχούς εφαρμογής του gov.gr, έχασαν ένα σημαντικό μερίδιο στην εξυπηρέτηση του κοινού.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ο κ. Βασιλείου αναφέρθηκε παράλληλα στην απόλυτη ανάγκη, για την υλοποίηση μίας δεύτερης δέσμης μέτρων για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την πανδημία. Ειδική αναφορά έκανε τέλος στην πρόταση για την ενεργοποίηση του Ταμείου Εγγυήσεων της αγροτικής πολιτικής, στην απλοποίηση των διαδικασιών για τα Σχέδια Βελτίωσης και τέλος, στη δημιουργία Μητρώου ανέργων αγροτικής γης.

Ο Γρηγ. Γκίκας από την πλευρά της παράταξης Ισχυρό Επιμελητήριο, άσκησε κριτική  στη διοίκηση, γιατί περιορίστηκε όπως είπε, να καταγράφει την πραγματικότητα και τις δυσκολίες των επιχειρήσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε περαιτέρω.

«Να συμφωνήσουμε, ότι το Επιμελητήριο δεν μπορεί να φέρει κόσμο στην αγορά, αλλά όλον το χειμώνα δεν ήμασταν πουθενά, ούτε είμαστε σήμερα στα κέντρα λήψης αποφάσεων, να παρέμβουμε για τα μέλη μας και να διεκδικήσουμε, γιατί σε λίγο καιρό θα είμαστε Επιμελητήρια χωρίς επιχειρήσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Τέλος, ο οικονομικός επόπτης Μ. Χρυσοστόμου παρουσίασε στα μέλη της διοικητικής επιτροπής τον οικονομικό απολογισμό του 2019 και ακολούθησε η έκθεση των ορκωτών λογιστών.