Αλλάζει εικόνα η πόλη με τρεις νέους κόμβους

Τοπικά

Με τη χρηματοδότηση 1,3 εκατ. από το ΕΣΠΑ για τρεις κυκλικούς κόμβους έρχονται σημαντικές αλλαγές στο κέντρο της πόλης, αλλά και σε δύο σημεία της Λεωφόρου Γράμμου

Τις ανακοινώσεις έκανε η Περιφέρεια αφού υπεγράφη από τον Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη η απόφαση ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» του ΕΣΠΑ της πράξης «Δημιουργία ισόπεδων κυκλικών κόμβων» Δήμου Ιωαννιτών, συνολικής δημόσιας δαπάνης  1.344.000 ευρώ.

Η πράξη περιλαμβάνει τη δημιουργία τριών ισόπεδων κυκλικών κόμβων, που περιγράφονται στο Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα του Δήμου Ιωαννιτών. Πρόκειται, πιο αναλυτικά για τους κόμβους:

– Λ. Δωδώνης- Ναπ. Ζέρβα- Πυρσινέλλα- Κωνστ. Ελευθερίου-Εισαγγελέα Σπύρου: Προτείνεται η διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου με διάμετρο κυκλικής νησίδας 22.00 μ και εξωτερική 44.00 μ, με πλάτος οδοστρώματος 8,50 μμ και πλακοστρωμένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους

– Λεωφόρος Γράμμου, Λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως & οδός Καλπακίου: Προτείνεται η διαμόρφωση ισόπεδου κυκλικού κόμβου με διάμετρο κυκλικής νησίδας 23.00 μ και εξωτερική 42.00, με πλάτος οδοστρώματος 8,50 μμ και πλακοστρωμένο δακτυλίδι της κυκλικής νησίδας πλάτους 2,00μμ.

– Λεωφόρος Γράμμου με την οδό Ι. Δραγούμη: Προτείνεται η κατασκευή ισόπεδου κυκλικού κόμβου με δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Η εξωτερική διάμετρος του κυκλικού κόμβου θα είναι 44 μέτρα και η μη προσπελάσιμη εσωτερική νησίδα, θα έχει διάμετρο 24 μέτρα. Ο κόμβος θα διαθέτει υπερβατή ζώνη κεντρικής νησίδας πλάτους 1,50 μέτρα. Το πλάτος των λωρίδων κυκλοφορίας του εσωτερικού δακτυλίου θα είναι 8,50 μέτρα. Για τον φωτισμό του κυκλικού κόμβου, προτείνεται η τοποθέτηση προβολέων στην κορυφή χαμηλού ιστού.

Ο Δήμος Ιωαννιτών

Η Δημοτική Αρχή δηλώνει ικανοποιημένη για την ένταξη του έργου της δημιουργίας ισόπεδων κυκλικών κόμβων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος».

«Πρόκειται για μία σημαντική παρέμβαση που θα βελτιώσει τα κυκλοφοριακά δεδομένα της πόλης και θα δημιουργήσει συνθήκες ασφάλειας σε οδικούς άξονες με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο. Το συγκεκριμένο έργο είχε υποβληθεί και σε προηγούμενη πρόσκληση όμως δεν είχε ενταχθεί καθώς δεν είχε τον απαιτούμενο βαθμό ωριμότητας», σημειώνει συνεχίζοντας ότι ιι υπηρεσίες του Δήμου –Τεχνικές και Προγραμματισμός- μερίμνησαν για την ολοκλήρωση του φακέλου με αποτέλεσμα τώρα να εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση και η κατασκευή του.

Το έργο θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023 και στόχος του Δήμου είναι να προχωρήσει ταχύτατα στην δημοπράτησή του.