Ετικέτα: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Τουρισμό

Κατάρτιση & Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον Τουρισμό

Το Ινστιτούτο Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως ...

Αρχείο