Κέντρο Κοινότητας… επί δυο

Το Κέντρο Κοινότητας διευρύνεται προκειμένου να μπορέσει να ικανοποιήσει την αυξημένη ανάγκη που υπάρχει ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο Δημήτρη Πάνου στο επόμενο διάστημα προγραμματίζεται και η έναρξη δομής για τους Ρομά. 

Περισσότερα