Πρωταγωνιστής της Ελληνικής Οικονομίας ο ΑΠΣΙ Πίνδος

Σημαντική διάκριση απέσπασε ο Αγροτικός Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «ΠΙΝΔΟΣ» στα βραβεία – θεσμός «Χρυσοί Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2010-2020», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. 

Περισσότερα