Δεύτερη ευκαιρία για 1.400 υπερχρεωμένα πρόσωπα

«Βροχή» από αιτήσεις πτώχευσης με βάση τον Νόμο 4818/2021, καταθέτουν φυσικά πρόσωπα με εμπορική δραστηριότητα ή όχι που αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία.

Περισσότερα