ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ-Εκ νέου δυνατότητα υποβολής δηλώσεων για αδήλωτα τετραγωνικά

Σύμφωνα με το άρθρο 66 του Νόμου 4830/2021 (ΦΕΚ 169 – 18/09/2021) δίνεται εκ νέου η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων στοιχείων για τον καθορισμό επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτων.

Περισσότερα