Στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη

Πολιτική

Το 2021 οι προκλήσεις για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση υπήρξαν έντονες και πολλαπλές

Την ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το 2021 υπέβαλε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, Κων. Τασούλα, ο επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής, Ανδρέας Ποττάκης.

Όπως επισημαίνεται στην Έκθεση, το 2021 οι προκλήσεις για την κοινωνία, την οικονομία και τη δημόσια διοίκηση υπήρξαν έντονες και πολλαπλές. Η παγκόσμια υγειονομική κρίση, οι συνέπειες της κλιματικής κρίσης με τα ελλείμματα και τις αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου για τη διαχείρισή τους, η ραγδαία και ακραία αύξηση των τιμών της ενέργειας που γρήγορα επέφερε ανατίμηση όλων σχεδόν των αγαθών και υπηρεσιών, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την καθημερινότητα του πληθυσμού της χώρας, που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει πολλές και διαφορετικές δυσκολίες.

Η Έκθεση αναδεικνύει τις διαμεσολαβητικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη σε διαχρονικές και επίμονες εστίες κακοδιοίκησης, για την επίλυση στρεβλώσεων και αγκυλώσεων στη λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού, στην κοινωνική ασφάλιση και πρόνοια, την εκπαίδευση, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, τη φορολογική διοίκηση, τις μεταφορές. Αναφέρεται επίσης στο πρόγραμμα μαζικού εμβολιασμού του πληθυσμού που βρισκόταν σε πλήρη ανάπτυξη το 2021 και, σε γενικές γραμμές, υλοποιήθηκε χωρίς σοβαρές δυσλειτουργίες.

Ο Πρόεδρος της Βουλής θα διαβιβάσει την ετήσια Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, καθώς και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θα ακολουθήσει κοινή συνεδρίαση και συζήτηση επ’ αυτής.