ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ – Έργα αναβάθμισης στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Πολιτική

Αύριο Τετάρτη στις 6.00 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων.

Μεταξύ των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη είναι η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου.

Επίσης η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος»:

-Για την διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζοδρόμων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο.

-Για την αντικατάσταση οχημάτων του Δήμου με νέα ενεργειακά αποδοτικά και χαμηλών εκπομπών.

-Για την ολοκληρωμένη παρέμβαση στην υποδομή των φωτεινών σηματοδοτών.

-Και για την κατασκευή ισόπεδων κυκλικών κόμβων.

Στην ίδια συνεδρίαση θα κατατεθεί προς έγκριση ο Κανονισμός Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Διαβούλευσης του Δήμου Ιωαννιτών.