Τι προβλέπει για την Ελλάδα το πακέτο των 70 δισ.

Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης 750 δισεκατομμυρίων ευρώ και ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τα επόμενα επτά έτη ύψους 1,074 τρισεκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει η Συμφωνία που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Ταμείο θα είναι τριετές (δεσμεύσεις πόρων μεταξύ 2021-3), με πληρωμές έως και το 2026. Χρηματοδοτείται μέσω κοινού δανεισμού με την εγγύηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Προϋπολογισμού της.

Για την Ελλάδα προβλέπεται ένα συνολικό πακέτο το οποίο ξεπερνάει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει περίπου 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 19,5 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και τα 12,5 δισ. δάνεια. Σε αυτά προστίθενται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του  μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021- 2027.

Αξιοσημείωτες είναι οι εξής πτυχές:

 1. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εμπροσθοβαρές, καθώς τo 70% των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πόροι που θα δεσμευτούν τα έτη 2021 και 2022. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευτεί μέχρι το τέλος του 2023.
 2. Αποφασίστηκε αναδρομικότητα επιλεξιμότητας. Δηλαδή, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, οι σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά, μπορεί να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ReactEU και του RRF, υπό την προϋπόθεση ότι επιδιώκουν τους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.

Τα ποσά του Next Generation EU (NGEU), δηλαδή του Ταμείου Ανάκαμψης, αναλύονται στα επιμέρους προγράμματα ως εξής:

 • Επιχορηγήσεις EUR 312,5 δισ. (στο πλαίσιο του συνολικού πακέτου του Recovery and
 • Resilience Facility -RRF- των EUR 672,5 δισ.)
 • Horizon Europe: EUR 5 δισ.
 • InvestEU: EUR 5,6 δισ.
 • Rural Development: EUR 7,5 δισ.
 • Just Transition Fund (JTF): EUR 10 δισ.
 • RescEU: EUR 1,9 δισ.
 • Δάνεια EUR 360 δισ.
 • Σύνολο: EUR 750 δισ.

Σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση, η σημερινή Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί:

«Ιστορική ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Για πρώτη φορά θεσμοθετείται τέτοιου μεγέθους κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό των κρατών-μελών, ώστε να λάβουν τις επιχορηγήσεις.

Εθνική επιτυχία, καθώς η Ελλάδα ήταν εξ αρχής μία από τις πρώτες χώρες που ζήτησε μια φιλόδοξη, γενναία αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού. Συμμετείχε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις και πέτυχε να πάρει όσα χρήματα διεκδίκησε, ένα συνολικό πακέτο που υπερβαίνει τα 70 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα, προκειμένου η κυβέρνηση να υπερασπιστεί τον κόσμο της εργασίας, να στηρίξει την επιχειρηματικότητα και να ελαφρύνει τα νοικοκυριά από φορολογικά βάρη. «Βάζουμε ξανά την Ελλάδα στον χάρτη ενός κόσμου που αλλάζει. Και επενδύουμε τα σημαντικά αυτά κεφάλαια για να μεταμορφώσουμε τη χώρα μας και να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη» επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές.