ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ- Οι κατηγορίες που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος

Οικονομία

Μακριά από το μικροσκόπιο της Εφορίας βρίσκονται τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έλαβαν το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι

Μακριά από το μικροσκόπιο της Εφορίας βρίσκονται τα ποσά των κρατικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων που έλαβαν το 2021 εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι, επιχειρήσεις και επαγγελματίες για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών.

Στη λίστα των αφορολόγητων ποσών περιλαμβάνονται οι αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, τα επιδόματα, οι εισοδηματικές ενισχύσεις, οι επιδοτήσεις παγίων δαπανών καθώς και τα «κουρεμένα» ποσά της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Τα αφορολόγητα ποσά

Πιο συγκεκριμένα, είναι πλήρως αφορολόγητα:

– Τα ποσά των αποζημιώσεων ειδικού σκοπού.

– Τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από την υγειονομική κρίση.

– Έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους μη ασκούντες επιχειρηματική / αγροτική δραστηριότητα, στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς της Covid-19.

– Τα ποσά των επιχορηγήσεων / ενισχύσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες / φυσικές καταστροφές (κυκλώνας «Ιανός», πυρκαγιές της 27ης Ιουλίου 2021, σεισμός της 27ης Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης).

– Η επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

– Το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών της κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα και του άρθρου 170 Ν. 4738/2020 (Α’207), το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία παρακολουθείται εξωλογιστικά.

– Το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού στον πρωτογενή τομέα.

– Το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες.

– Το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής.

– Το ποσό της ενίσχυσης επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

– Το ποσό των ενισχύσεων σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, τουριστικές επιχειρήσεις φιλοξενίας,  γυμναστήρια, παιδότοπους.

– Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

– Τα ποσά των κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που συμπράττουν στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών.

– Τα ποσά ενίσχυσης που καταβάλλονται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών».

– Η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους, η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, η αποζημίωση ιδιωτών γιατρών για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας.