ΕΝΦΙΑ -Πώς θα διορθώσετε τυχόν λάθη στο εκκαθαριστικό

Οικονομία

Τη δυνατότητα να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση Ε9 έχουν όσοι ιδιοκτήτες διαπιστώσουν ότι με βάση τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ χρεώθηκαν με ποσό υψηλότερο.

Πρώτα όμως θα πρέπει να ελέγξουν τα στοιχεία που είναι δηλωμένα στο Ε9. Αν διαπιστώσουν ότι υπάρχουν λάθη ή παραλείψεις στα στοιχεία των ακινήτων τους, θα πρέπει να προχωρήσουν σε διόρθωση ή διορθώσεις για τα ακίνητα που κατείχαν την 1η Ιανουαρίου 2023.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9 εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ, εφόσον από τις αλλαγές προκύπτει αύξηση ή μείωση του οφειλόμενου φόρου έως το ποσό των 300 ευρώ. Αν από τις αλλαγές προκύπτει μείωση του βεβαιωθέντος φόρου η οποία ξεπερνά τα 300 ευρώ, τότε ο ιδιοκτήτης θα κληθεί ηλεκτρονικά από την αρμόδια ΔΟΥ  προκειμένου να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ολοκληρωθεί στη συνέχεια η νέα εκκαθάριση.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα λάθη αυτά είχαν ως αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να πληρώσουν άδικα επιπλέον ΕΝΦΙΑ από δηλώσεις Ε9 προηγούμενων ετών, τότε θα πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις και για τα παλαιότερα έτη. Αν διορθώσουν στοιχεία δηλώσεων Ε9 ενός ή περισσοτέρων ετών της περιόδου μετά το 2010, οι όποιες αλλαγές προκύπτουν στην εικόνα της περιουσιακής τους κατάστασης θα μπορούν να μεταφερθούν και στα Ε9 των επόμενων ετών, οπότε θα μεταβληθεί και η εικόνα της περιουσιακής κατάστασης, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί την 1η Ιανουαρίου 2023.

Τα βήματα που οι φορολογούμενοι- ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να διορθώσουν το Ε9 είναι :

– επιλέγετε το έτος που θέλετε να υποβάλετε Ε9 και από τις διαθέσιμες ενέργειες της αρχικής σελίδας, επιλέξτε δημιουργία δήλωσης Ε9 για να προβείτε στις απαραίτητες τροποποιήσεις της περιουσιακής σας κατάστασης.

– μπορείτε να εισαγάγετε/μεταβάλετε/διαγράψετε ακίνητο των πινάκων 1 (κτίσματα και οικόπεδα) και 2 (γήπεδα).

– εάν εισαγάγετε ακίνητο, συμπληρώστε όλα τα υποχρεωτικά πεδία που αφορούν τα περιγραφικά στοιχεία του ακινήτου (τετραγωνικά μέτρα, είδος εμπράγματου δικαιώματος, ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.τ.λ.) και επίσης κάντε γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου είτε μέσω επιλογής του νομού, δημοτικού διαμερίσματος και δρόμων οικοδομικού τετραγώνου είτε μέσω επιλογής ανοίγματος του χάρτη Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων.

– εάν μεταβάλετε ακίνητο, τροποποιήστε μόνο τα περιγραφικά στοιχεία για τα οποία απαιτείται τροποποίηση.

– από το έτος 2013 και μετά, κατά την οριστική υποβολή των δηλώσεων Ε9, ζητείται υποχρεωτικά η αναγραφή του αριθμού παροχής ρεύματος στα κτίσματα στα οποία έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία.

– από το έτος 2014 και μετά, ανάλογα με την αιτία εισαγωγής/μεταβολής/διαγραφής ακινήτου που θα επιλέξετε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται και αφορούν στοιχεία συμβολαίων (αριθμός και ημερομηνία συμβολαίου, Α.Φ.Μ. συμβολαιογράφου), στοιχεία διαθήκης εφόσον υπάρχει (αριθμός και ημερομηνία δημοσίευσης, ημερομηνία θανάτου) κλπ.

– κατά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9, μπορεί να ζητηθεί η μεταβολή συγκεκριμένων ακινήτων λόγω ελλείψεων στα στοιχεία τους.

– όταν ολοκληρωθούν οι μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης, ελέγξτε το πως έχει διαμορφωθεί μέσω της προεπισκόπησης περιουσιακής κατάστασης.

– επιλέξτε οριστική υποβολή της δήλωσης Ε9 και εάν επιθυμείτε, μεταφορά της δήλωσης στο επόμενο έτος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι διαπιστώσουν λάθη ή παραλείψεις έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε διορθώσεις μέσω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης Ε9 μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αν κάποιος κάνει διορθώσεις ενώ έχει καταβάλλει την πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ, τότε θα υπάρξουν αλλαγές στις επόμενες δόσεις.