Αναπροσαρμογές επιτοκίων στην Τράπεζα Πειραιώς

Οικονομία

Η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,014% [1,4 μονάδες βάσης].
Οι ανωτέρω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την 01.02.2020.
Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα επιτόκια μπορείτε να βρείτε στο δίκτυο καταστημάτων, καθώς και στην ιστοσελίδα της τράπεζας www.piraeusbank.gr.