Υπάρχουν ανοικτές θέσεις για παιδιά με αναπηρία

Νέα

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών με αναπηρία του ΟΚΠΑΠΑ

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ μεΑ), ιδρύθηκε με στόχο την ικανοποίηση αναγκών, κατά το δυνατό μεγαλύτερου αριθμού εξυπηρετουμένων παιδιών και εφήβων με αναπηρίες.
Στο ΚΔΑΠ μεΑ υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθούν περισσότερα παιδιά μιας και οι θέσεις δεν έχουν καλυφθεί.
Το ΚΔΑΠ μεΑ αποτελεί, σύμφωνα και με τον πρόεδρο του ΟΚΠΑΠΑ Δημήτρη Πάνου αλλά και την διευθύντρια κα. Τζιοβάρα, μονάδα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία και εφήβων με νοητική υστέρηση, αυτισμό και κινητική αναπηρία ή πολλαπλή αναπηρία.

Η λειτουργία του εντάσσεται στο πλαίσιο της ανάπτυξης πολιτικών προστασίας, κοινωνικής ενσωμάτωσης και ισότητας ευκαιριών σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. «Με την ενέργεια αυτή ενισχύεται ο θεσμός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρμονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιμάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων με αναπηρίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή» τονίστηκε μεταξύ άλλων από την διοίκηση του ΟΚΠΑΠΑ.

Ο ρόλος των ΚΔΑΠ μεΑ

Οι σκοποί των ΚΔΑΠ μεΑ είναι πολλαπλοί και σε αυτούς αναφέρθηκαν η κοινωνική λειτουργός αλλά και η λογοθεραπεύτρια που μίλησαν και κάλεσαν τους ενδιαφερόμενους γονείς και κηδεμόνες να ενημερωθούν.

Συγκεκριμένα προωθείται και επιτυγχάνεται:
α) η δημιουργική απασχόληση των παιδιών- εφήβων με αναπηρίες
β) η κοινωνική ένταξη παιδιών – εφήβων/ ατόμων με αναπηρία
γ) η στήριξη της οικογένειας ώστε να αντιμετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού
δ) η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών – εφήβων με αναπηρίες και των οικογενειών τους.
Το ΚΔΑΠ μεΑ στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, στην περιοχή Καρδαμίτσια Ιωαννίνων (Εθνικής Αντιστάσεων 6), ο οποίος πληροί όλες τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στο ΚΔΑΠ είτε στον ΟΚΠΑΠΑ.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ