Βήματα μπροστά στη διαχείριση των απορριμμάτων

Νέα

Δίκτυο διαχείρισης βιοαποβλήτων θα αποκτήσει ο Δήμος Ιωαννιτών, με προϋπολογισμό 1,2 εκατ. ευρώ

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος» εντάχθηκε το έργο της διαχείρισης των βιοαποβλήτων στο Δήμο Ιωαννιτών, μετά και την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον περιφερειάρχη Ηπείρου Αλέξανδρο Καχριμάνη, γεγονός που αποτελεί μια θετική εξέλιξη προς την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων.
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ και η υλοποίησή της θα συμπληρώσει την αλυσίδα της ορθολογικής διαχείρισης απορριμμάτων στο Δήμο Ιωαννιτών με την τοποθέτηση των καφέ κάδων.

Σημειώνεται πως βιοαπόβλητα είναι τα απόβλητα κήπων και πάρκων, τα υπολείμματα τροφών και τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά. Η ακατάλληλη διαχείριση των αστικών οργανικών αποβλήτων έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον στο οποίο απελευθερώνονται και μπορεί να προκαλέσει ρύπανση του αέρα, του νερού και του εδάφους, να επηρεάσει την κλιματική αλλαγή, τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και ιδιαίτερα την ανθρώπινη υγεία.
Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού και δράσεις ευαισθητοποίησης για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων όπως προβλέπεται στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης ΑΣΑ και τον ΠΕΣΔΑ Ηπείρου.

Αναλυτικότερα:
– Για την εκτροπή 190 tn οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης, η οποία θα εφαρμοστεί σε οικισμούς του Δήμου Ιωαννιτών με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων, θα γίνει προμήθεια 950 κάδων οικιακής κομποστοποίησης χωρητικότητας 300 lt (συνοδευόμενους από εργαλείο ανάδευσης κομπόστ) και 950 τεμ. κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt.

– Για την εφαρμογή προγράμματος Διαλογής στην Πηγή βιοαποβλήτων με δίκτυο καφέ κάδων (σύστημα κεντρικών κάδων και σύστημα πόρτα-πόρτα για κάποιες περιοχές) και τη χωριστή συλλογή 5.127 tn οικιακών βιοαποβλήτων, θα γίνει άλλη προμήθεια η οποία περιλαμβάνει: 404 κάδους των 40 λίτρων, 631 κάδους των 120 λίτρων, 801 κάδους των 240 λίτρων, 320 κάδους των 360 λίτρων, 20 κάδους των 660 λίτρων, 10 κάδους των 1.100 λίτρων, 8.244 κάδους κουζίνας των 10 λίτρων, 275 κάδους κουζίνας των 60 λίτρων και κομποστοποιήισμες σακούλες για κάθε κάδο.

Οι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν σε κατάλληλα σημεία στην Κοινότητα Ιωαννίνων.
Επιπλέον για την μεταφορά των προδιαλεγμένων αυτών βιοαποβλήτων στην Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Περιφέρειας Ηπείρου στο Ελευθεροχώρι θα γίνει προμήθεια δύο απορριμματοφόρων οχημάτων με σύστημα πλύσης κάδων και δύο απορριμματοφόρων με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας.
Τέλος το έργο περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την συλλογή βιοαποβλήτων.

Προωθούνται και οι «Γωνιές Ανακύκλωσης»

Επιπλέον ο δήμος Ιωαννιτών έχει προτείνει την ένταξη και χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντ. Τρίτσης» του έργου «Γωνιές ανακύκλωσης» με προϋπολογισμό 1,2 εκ. ευρώ.
Η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία 11 τέτοιων σημείων, εκ των οποίων πέντε υπόγειες, με τέσσερις θέσεις, έξι επιφανειακές με ισάριθμες θέσεις, ένα όχημα ανακυκλώσιμων δύο ρευμάτων και ένα όχημα ανακύκλωσης με μηχανισμό γερανοφόρου.
Προβλέπονται επιπλέον δράσεις ενημέρωσης, πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, για τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων.

Το έργο στην Άρτα

Η απόφαση του περιφερειάρχη αφορά και την ένταξη ενός αντίστοιχου έργου στην Άρτα, με τίτλο «Δράσεις για τη Διαχείριση Βιοαποβλήτων στο Δήμο Αρταίων», επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης 917.343,54 ευρώ και φορέα υλοποίησης το Δήμο Αρταίων.

Για την εκτροπή 293,37 τόνων οικιακών βιοαποβλήτων μέσω οικιακής κομποστοποίησης (σε Δ.Κ. του Δήμου Αρταίων με πληθυσμό κάτω των 500 κατοίκων) θα γίνει προμήθεια 1.413 τεμ. οικιακών κομποστοποιητών χωρητικότητας 300 lt, 1000 τεμ. πλαστικών κάδων βιοαποβλήτων κουζίνας χωρητικότητας 10 lt και 413 τεμ. χωρητικότητας 60 lt.

Για τη μεταφορά των προδιαλεγμένων βιοαποβλητων σε κατάλληλο αποδέκτη θα γίνει προμήθεια 1 απορριμματοφόρου οχήματος τύπου μύλου 10κ.μ. με σύστημα πλύσης κάδων και 1 απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας 6κ.μ.