Το βάρος στην οδική ασφάλεια δίνει η Περιφέρεια Ηπείρου

Νέα

Στην υλοποίηση σημαντικών έργων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ρίχνει το βάρος η Περιφέρεια Ηπείρου

Στην υλοποίηση σημαντικών έργων στο οδικό δίκτυο της περιοχής, ρίχνει το βάρος η Περιφέρεια Ηπείρου, τα οποία αναμένεται να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους οδηγούς, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο και μετά τις αποφάσεις που έλαβε τη Δευτέρα, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, αναδείχθηκαν ανάδοχοι για σειρά έργων, τα οποία αφορούν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, ενώ ταυτόχρονα πήραν και το «οκ» έργα που αφορούν αποκατάσταση Ιερών Ναών.

Ειδικότερα, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε στη συνεδρίασή της τον προσωρινό ανάδοχο (ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Τ.Ε.) για το έργο «κατασκευή ασφαλούς και σύγχρονου ισόπεδου κυκλικού οδικού κόμβου επί της Ε.Ο. Ιωαννίνων- Άρτας (θέση Επισκοπικό) ανέδειξε στη σημερινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

είναι συνέχεια των  άλλων κόμβων που  ήδη έχουν κατασκευαστεί ή έχουν προγραμματιστεί στο συγκεκριμένο τμήμα της Εθνικής οδού μέχρι  τη διασταύρωση της Εγνατίας οδού,  προκειμένου να ενισχυθεί η οδική ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή που συγκεντρώνει μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο.

Στην περιοχή Επισκοπικού πρόκειται να κατασκευαστούν δύο κυκλικοί κόμβοι, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ο καθένας, έργα βελτίωσης του παράπλευρου οδικού δικτύου, ως επίσης υδραυλικά και ηλεκτρομηχανολογικά έργα.

Λοιπά έργα

Μεταξύ άλλων, η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε στη συνεδρίασή προσωρινούς αναδόχους και για τα έργα:

 • «Βελτίωση Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 248.000 €. Ανάδοχος: ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΑΤΕ
 • «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα κατά μήκος του επαρχιακού δικτύου προς Συρράκο», προϋπολογισμού € 250.000. . Ανάδοχος: Κωνσταντινίδης Κατασκευαστική Ο.Ε.
 • «Κατασκευή πεζοδρομίων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 499.864.. Ανάδοχος: Άγγελος Τσιμπίκης.

Κατακυρώσεις διαγωνισμών

Παράλληλα, κατακυρώθηκαν οι διαγωνισμοί των έργων:

 • «Συντήρηση – αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Χουλιαράδων», προϋπολογισμού € 110.000. Ανάδοχος: Σεβαστή Ράπτη.
 • «Αποκατάσταση Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βίτσας», προϋπολογισμού € 79.000. Ανάδοχος: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ
 • «Βελτίωση βατότητας και σύνδεση με παλαιά εθνική οδό στα όρια του Κρυφοβού», προϋπολογισμού € 74.400. Ανάδοχος: ΓΚΕΣΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • «Άμεση αντιμετώπιση κατολίσθησης εντός του οικισμού Λάβδανης επί του επαρχιακού δικτύου», προϋπολογισμού € 120.000, Ανάδοχος Ζιώγος Γεώργιος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Επίσης από την Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων:

 • «Ασφαλτικές εργασίες στην περιοχή Βουργαρελίου Άρτας», προϋπολογισμού € 100.000.
 • «Άμεση διευθέτηση όμβριων υδάτων προς αποφυγή ατυχημάτων στην επαρχιακή οδό προς Καταρράκτη», προϋπολογισμού € 160.000.
 • «Άμεση αποκατάσταση καθιζήσεων στην οδό προς Ρόκκα Άρτας», προϋπολογισμού € 140.000.
 • «Αποκατάσταση πρόσβασης εργοστασίων παραγωγής ζωοτροφών και σύνδεση επαρχιακού δικτύου προς Πεδινή», προϋπολογισμού € 145.000
 • «Βελτίωση βατότητας επαρχιακής οδού από Ελατοχώρι έως θέση “Εικονίσματα” Βοβούσας», προϋπολογισμού € 150.000.
 • «Άμεση λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στην Τ.Κ. Λάιστας», προϋπολογισμού € 60.000.
 • «Διευθέτηση όμβριων και αποκατάσταση πρόσβασης προς επαρχιακό δίκτυο Πύργου Κόνιτσας», προϋπολογισμού € 74.400.
 • «Άμεση αποκατάσταση περιοχής Ράγιου Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού € 74.400.
 • «Αποκατάσταση βατότητας παραγωγικών μονάδων και σύνδεση με επαρχιακό δίκτυο στα όρια της Δαφνούλας» προϋπολογισμού € 120.000.

Κάδοι βιοαποβλήτων στο Δήμο Νικολάου Σκουφά

Τέλος, έδωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τρία υποέργα της πράξης «Διαχείριση Βιοαποβλήτων Δήμου Νικολάου Σκουφά» διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «Ήπειρος».

Ειδικότερα, με σχετικά έγγραφα προς το Δήμο Νικολάου Σκουφά διατυπώνεται η θετική γνώμη της Υπηρεσίας για τα σχέδια σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης των τριών υποέργων που αφορούν την «Προμήθεια εξοπλισμού κάδων βιοαποβλήτων Δήμου Ν. Σκουφά», με συνολικό προϋπολογισμό 60.263 ευρώ.