Το πρόγραμμα αποκομιδής Ογκωδών Αστικών Αποβλήτων από το Δήμο Ηγουμενίτσας

Νέα

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 18 Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων

Η Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας ενημερώνει τους πολίτες ότι για το χρονικό διάστημα: από 18 Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου η αποκομιδή ογκωδών αστικών αποβλήτων (παλαιά έπιπλα, άχρηστες μικρές οικιακές συσκευές, στρώματα, φελιζόλ, ξύλινα κιβώτια κλπ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στις προκαθορισμένες ημερομηνίες ανά περιοχή, σύμφωνα με το πρόγραμμα που ακολουθεί.

Ειδικά για την Μεγάλη Εβδομάδα 18-21 Απριλίου, καθώς και την εβδομάδα 8-12 Αυγούστου θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν όλα τα κεντρικά σημεία του Δήμου.

Για την εύρυθμη λειτουργία της διαδικασίας αποκομιδής, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, παρακαλούνται οι πολίτες:

-να εναποθέτουν τα ογκώδη απόβλητα μόνο τις δύο (2) προηγούμενες ημέρες  του προγράμματος της αποκομιδής τους,

-να τοποθετούν τα ογκώδη στους χώρους που υποδεικνύονται από τους Προέδρους των Κοινοτήτων και σε περίπτωση που οι χώροι αυτοί δεν έχουν καθοριστεί, να εναποθέτουν τα ογκώδη έξω από τους κάδους και δίπλα από αυτούς, φροντίζοντας να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών ή οχημάτων και να είναι ευχερής η αποκομιδή τους,

-να ενημερώνουν άμεσα για έκτακτες περιπτώσεις και πριν εναποθέσουν τα ογκώδη ή για ογκώδη στο κέντρο της πόλης, είτε το αρμόδιο τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626, είτε τον Πρόεδρο της Κοινότητας.

Επισημαίνεται ότι η απομάκρυνση των μπαζών και λοιπών οικοδομικών υλικών προερχόμενων από οποιεσδήποτε οικοδομικές εργασίες, εκσκαφές και κατεδαφίσεις δεν αποτελεί υποχρέωση του Δήμου σύμφωνα και με τα άρθρα 6.5.Β, 8.5 και 9.3 του εγκεκριμένου Κανονισμού Καθαριότητας. Την αποκομιδή τους, μεταφορά και διάθεση υποχρεούνται να πραγματοποιούν με δικά τους μέσα και δική τους ευθύνη οι ιδιώτες και οι φορείς από τις δραστηριότητες των οποίων προέρχονται τα απόβλητα αυτά.

Τέλος, απρόβλεπτα γεγονότα ή τεχνικά ζητήματα που ενδέχεται να επηρεάσουν την τήρηση του προγράμματος αποκομιδής, θα αντιμετωπίζονται το συντομότερο δυνατό από την Υπηρεσία κατόπιν σχετικών ενημερώσεων και ανακοινώσεων.

Αναλυτικά το Πρόγραμμα Αποκομιδής Ογκωδών:

 

Περιοχή Ηγουμενίτσας (κέντρο πόλεως):

Μόνο κατόπιν επικοινωνίας με το αρμόδιο Τμήμα στα τηλ. 2665021150 & 2665022626

 

– Περιοχή Νέας Σελεύκειας:

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2022

Δευτέρα, 23 Μαΐου 2022

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2022

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2022

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

 

Περιοχή Γραικοχωρίου:

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχή Λαδοχωρίου:

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 22 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 3 Αυγούστου 2022

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2022

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχές Αμπέλια – Εθν. Αντιστάσεως – Κωτσέικα – Μαυρούδι:

Τρίτη, 17 Μαΐου 2022

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2022

Τρίτη, 26 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2022

 

– Περιοχές Καστρί – Αγ. Βλάσιος:

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022

 

– Περιοχές Δημοτικής Ενότητας Παραποτάμου:

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022

Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2022

 

-Περιοχή Πλαταριάς:

Τρίτη, 19 Απριλίου 2022

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Παρασκευή, 5 Αυγούστου 2022

Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχές Φασκομηλιά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος – Πολυνέρι:

Τρίτη, 31 Μαΐου 2022

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2022

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2022

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχή Συβότων:

Τετάρτη, 27 Απριλίου 2022

Πέμπτη, 2 Ιουνίου  2022

Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2022

Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2022

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχή Πέρδικας:

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2022

Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2022

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 31 Αυγούστου 2022 (Μόνο παραλιακά και κεντρικά σημεία)

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχές Μαργαρίτι – Καταβόθρα – Ελευθέρι – Σπαθαραίοι – Μορφάτι:

Τετάρτη, 4 Μαΐου 2022

Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2022

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2022

Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2022

 

– Περιοχές Καρτέρι – Μεσοβούνι – Μαζαρακιά:

Πέμπτη, 5 Μαΐου 2022

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022

Πέμπτη, 14 Ιουλίου 2022

Πέμπτη, 18 Αυγούστου 2022

Πέμπτη, 22 Σεπτεμβρίου 2022

 

Περιοχές Αγ. Μαρίνα – Βασιλικός – Μύλοι:

Παρασκευή, 6 Μαΐου 2022

Παρασκευή, 10 Ιουνίου 2022

Παρασκευή, 15 Ιουλίου 2022

Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022