ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ- «Τα Social Media στις υπηρεσίες του Πολιτισμικού Τουρισμού»

Νέα

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο με θέμα: «Πολιτισμικός Τουρισμός – Συντήρηση Έργων Τέχνης & Ο ρόλος των Social Media» στα πλαίσια υλοποίησης του έργου MileSTONES II που θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων Zoom την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

Σύνδεσμος συμμετοχής: https://bit.ly/2XyYF7K

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αποκομίσει θεματικές γνώσεις και πληροφορίες. Όσοι παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις τεχνικές Συντήρησης Έργων Τέχνης καθώς και να εξοικειωθούν με τα Social Media και τις τεχνικές τους. Η Συντήρηση Έργων Τέχνης είναι πολύ σημαντική για τη Διάσωση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ενώ τα Social Media επηρεάζουν πλέον σε μεγάλο βαθμό τον τουρισμό και δίνουν την δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες-επισκέπτες να εκφράσουν την γνώμη τους, να γίνουν άμεσα κριτές, να ανταλλάξουν ιδέες, εμπειρίες και απόψεις για τους προορισμούς τους οποίους επισκέφτηκαν.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι ΔΩΡΕΑΝ, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα απλής παρακολούθησης μέσω Live Streaming.

Παρακολούθηση μέσω Live Streaming: https://bit.ly/3bu6TpK

Λίγα λόγια για το έργο MileSTONES II:

Το έργο «Ενισχύοντας την τουριστική ανάπτυξη μέσω της διατήρησης και της προώθησης των διασυνοριακών  πολιτιστικών και φυσικών πόρων» με ακρωνύμιο MileSTONES II, υλοποιείται στο πλαίσιο της 2ης Πρόκλησης υποβολής προτάσεων έργων του Προγράμματος Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II «Ελλάδα – Αλβανία 2014 – 2020»  και αποτελεί συνέχεια του επιτυχημένου προγράμματος “MileSTONES” που υλοποιήθηκε στο διάστημα 2016-2018.

Στο διασυνοριακό εταιρικό σχήμα υλοποίησης της Πράξης MileSTONES II εκτός από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων συμμετέχουν:

  • Ο Δήμος Δωδώνης
  • Ο Δήμος Φοινίκης
  • Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εθνικού Πολιτισμού Αυλώνας

Απώτερος στόχος του έργου είναι η ανάδειξη του πολιτιστικού τουρισμού, προσελκύοντας τη μερίδα αυτή των τουριστών όλων των εποχών, που η έννοια του ταξιδιού δεν ορίζεται στο επισκέπτομαι έναν τόπο, αλλά στο ανακαλύπτω, μαθαίνω, γνωρίζω την άυλη αξία του, προσδοκώντας έτσι τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου στην περιοχή παρέμβασης του έργου.

 

 http://www.milestones-project.eu/el/

 https://www.facebook.com/MilestonesIIProject