Θα επαναπροσδιοριστούν οι αντικειμενικές αξίες στον Δήμο Ζίτσας

Νέα

Το θέμα των υψηλών αντικειμενικών τιμών των ακινήτων στον Δήμο Ζίτσας είχε φέρει στη Βουλή ο Σταύρος Καλογιάννης, μετά από σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) Ζίτσας, στην οποία εκφραζόταν η μεγάλη αδικία, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, που υφίσταται ο Δήμος.
Στην απάντησή του στον Σταύρο Καλογιάννη, ο Υπουργός Οικονομικών κ. Σταϊκούρας, αναφέρει:
«Σε κάθε περίπτωση οι τιμές του Αντικειμενικού Συστήματος δεν είναι σταθερές αλλά μεταβάλλονται, τροποποιούνται και προσαρμόζονται στις συνθήκες που κάθε φορά επικρατούν στην αγορά ακινήτων, μέσω των αναπροσαρμογών.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στα πλαίσια της επικείμενης αναπροσαρμογής, οι Αντικειμενικές Αξίες των ακινήτων τόσο στις περιοχές του Δήμου Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων όσο και των υπόλοιπων περιοχών της Χώρας θα επαναπροσδιοριστούν και θα προσαρμοστούν αντίστοιχα στις συνθήκες που επικρατούν αυτή την εποχή στην αγορά των ακινήτων, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισηγήσεις πιστοποιημένων εκτιμητών του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/82, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 261 του ν.3852/2010 (Α΄87»).
Σε δήλωσή του για το θέμα, ο Σταύρος Καλογιάννης ανέφερε: «Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κ. Σταϊκούρα να επαναπροσδιοριστούν οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, κινείται στη σωστή κατεύθυνση. Είναι γεγονός ότι οι αντικειμενικές αξίες σε πολλές περιοχές του Δήμου Ζίτσας είναι πολύ υψηλές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται υπερβολικά οι συμπολίτες μας. Παρακολουθώ το θέμα από κοντά και ευελπιστώ ότι σύντομα θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».