Τα πρώτα αποτελέσματα στον Δήμο Μετσόβου

Νέα

Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 16,67% (4 / 24 ΕΤ) τα αποτελέσματα στον Δήμο Μετσόβου διαμορφώνονται ως εξής:

Αβέρωφ Μαρία-Χριστίνα ΜΑΖΙ ΨΗΛΑ
62,74

Σούλτης Θεόφιλος ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ
37,26