Ποιοι προηγούνται στους Δήμους της Θεσπρωτίας

Νέα

Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 28,14% (6.394 / 22.722 ΕΤ) στους Δήμους Θεσπρωτίας προηγούνται οι εξής:

Ηγουμενίτσας
Λώλος Ιωάννης ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ
34,82

Σουλίου

Καραγιάννης Ιωάννης ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΔΗΜ.Ο.Σ.)
48,56

Φιλιατών
Κατσάρης Πέτρος ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΕ ΔΡΑΣΗ
54,00