ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – Παρουσίαση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης

Νέα

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Κ.ΑΛ.Ο. στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, από το Διεθνές Κέντρο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη –το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ έγινε εκδήλωση παρουσίασης των εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης για επιχειρήσεις με κοινωνικό πρόσημο.
Η εκδήλωση όπως ανέφερε ο κ. Στέφανος Πανακούλιας απευθυνόταν σε φυσικά πρόσωπα, υφιστάμενους επιχειρηματίες ή ομάδες επιχειρηματιών, που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στον Κλάδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.). Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου και παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων: -Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής που δύναται να παρέχει το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο., τόσο σε υφιστάμενους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. για όλες τις φάσεις υλοποίησης των σχεδίων τους, όσο και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.
Παρουσιάστηκαν επίσης και προγράμματα επιδοτήσεων τα οποία είναι ενεργά αυτό το διάστημα και -Τραπεζικά προϊόντα που απευθύνονται σε επιχειρήσεις με Κοινωνικό πρόσημο.
Η κα Κοντονάσιου Ελένη – Προϊσταμένη του τμήματος Πολιτικών για την Κ.ΑΛ.Ο., του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων από τα Γιάννενα όπου βρέθηκε αναφέρθηκε σε όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν καλώντας όλους και ειδικά τους νέους να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που υπάρχουν για την δημιουργία επιχείρησης στον κλάδο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ