Στόχος να μπει τέλος στους παράνομους μπαζότοπους

Νέα

Πολύ σημαντικά συμπεράσματα προέκυψαν από την ημερίδα με θέμα: «Εφαρμογή της εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων στην Π.Ε. Ιωαννίνων» που έγινε στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ηπείρου. Η ημερίδα διοργανώθηκε από το ΤΕΕ / Τμήμα Ηπείρου και το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.
Στόχος, όπως ανέφεραν οι διοργανωτές της ημερίδας ήταν μέσα από τις εργασίες να ενημερωθούν οι αιρετοί, τα στελέχη της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι κατασκευαστικές εταιρείες, οι μηχανικοί και οι επιχειρηματίες για τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.
Από εδώ και στο εξής όπως ανέφερε ο κ. Δημητριάδης από την ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε στο νομό Ιωαννίνων υπάρχει διέξοδος για τα απόβλητα που παράγονται από κάθε δημόσιο και ιδιωτικό τεχνικό έργο και είναι δυνατή η προστασία του περιβάλλοντος από τους παράνομους μπαζότοπους που υποβαθμίζουν το τοπίο, ρυπαίνουν το έδαφος και τους υδροφόρους ορίζοντες.
Σύμφωνα με τον κ. Δημητριάδη αλλά και τον πρόεδρο του ΤΕΕ/ Τμήμα Ηπείρου, η ημερίδα περιλαμβάνει ανάλυση του θεσμικού πλαισίου και των υποχρεώσεων των παραγωγών αποβλήτων στα ιδιωτικά και δημόσια έργα, παρουσίαση της διαδικασίας ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ και των δυνατοτήτων αξιοποίησης των δευτερογενών υλικών. Εξίσου σημαντικό και το σεμινάριο για τους μηχανικούς, με θέμα τον υπολογισμό των παραγόμενων αποβλήτων στα έργα και τη σύνταξη Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

«Παράγουμε 200 γήπεδα ποδοσφαίρου με μπάζα…»
Ο κ. Δημητριάδης αναφέρθηκε στη σημερινή εικόνα λέγοντας ότι η Περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων «παράγει» μπάζα! Μάλιστα, θέλοντας να δώσει σχηματικά ένα παράδειγμα είπε ότι η «παραγωγή είναι ανάλογη με 200 ποδοσφαιρικά γήπεδα».
Tα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί και πλέον είναι άχρηστα για τον ιδιοκτήτη τους, δεν έχουν χάσει όλη την αξία τους. Μόνο ένα μικρό ποσοστό δεν μπορεί να αξιοποιηθεί και αναγκαστικά θα διατεθεί σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής.

Το μήνυμα!
Όπως είπε χαρακτηριστικά τόσο ο κ. Δημητριάδης όσο και ο κ. Παππάς, η διαδικασία μετατροπής των αποβλήτων σε υλικά που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, πλην της ανάκτησης ενέργειας, είναι η Ανακύκλωση η οποία έχει πολλαπλά οφέλη τόσο για το ίδιο το περιβάλλον όσο και για την συνολική οικονομία καθώς τα ανακυκλωμένα υλικά παράγονται με λιγότερο συνολικό κόστος από αυτό που θα καταβάλλονταν για να παραχθούν από εξορυκτικές πρώτες ύλες. Εξίσου σημαντική είναι και η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας σε όλα τα στάδια της εναλλακτικής επεξεργασίας των αποβλήτων. Παράλληλα, οι μικρότερες ποσότητες που οδηγούνται στους ΧΥΤΑ επιμηκύνει το χρόνο ζωής τους.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ