Στο ΣτΕ το Υπουργείο Υποδομών για τον άξονα Ακτίου – Αμβρακίας

Νέα

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα προσφύγει το υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του άξονα Ακτίου –  Αμβρακίας. Το υπουργείο εκτιμά ότι η απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών δεν δικαιώνει την GD Infrastrutture, ούτε σημαίνει ότι υποχρεούται το υπουργείο να επιστρέψει στο αποτέλεσμα του αρχικού διαγωνισμού.

Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών έκανε εν μέρει δεκτή χθες την προσφυγή της ιταλικής εταιρείας (η οποία στην Ελλάδα συνεργάζεται με τον όμιλο Εμφιετζόγλου), ακυρώνοντας την απόφαση του υπουργείου να δώσει τέλος στον υφιστάμενο διαγωνισμό-σκούπα των 160 εκατ. ευρώ. Η Αρχή έκρινε ότι η παράταση της ισχύος της προσφοράς της GD Infrastrutture με πρωτοβουλία της εταιρείας δεν δεσμεύει το υπουργείο Υποδομών για τη συνέχιση του διαγωνισμού. Αποφάσισε όμως ότι το υπουργείο δεν αιτιολόγησε σωστά την απόφασή του να ματαιώσει τον διαγωνισμό, ενώ δεν ζήτησε τη γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου (τεχνικό συμβούλιο δημοσίων έργων).

Μετά την εξέταση της απόφασης, πηγές του υπουργείου Υποδομών υποστήριζαν χθες ότι δεν συνεπάγεται την ακύρωση του νέου διαγωνισμού. Οπως εκτιμούν οι νομικές υπηρεσίες του υπουργείου, σύμφωνα με την ΑΕΠΠ ορθώς η ιταλική εταιρεία (1η επιλαχούσα) έμεινε εκτός διαγωνισμού. Επομένως, με δεδομένο ότι όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν πια αποσύρει τις προσφορές τους, η συνέχιση του διαγωνισμού δεν έχει νόημα ανεξάρτητα με το αν αυτό αιτιολογήθηκε σωστά ή όχι.

Πρόθεση του υπουργείου είναι να προσφύγει στο ΣτΕ κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ. Οπως εκτιμάται, σε ανάλογη κίνηση θα προχωρήσει και η ιταλική εταιρεία (στο κομμάτι που η απόφαση της ΑΕΠΠ δεν τη δικαιώνει). Οπως εκτιμά η ηγεσία του υπουργείου, για να ξεκινήσει ο διαγωνισμός αρκεί το ΣτΕ να απορρίψει την αίτηση αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί έως τα μέσα Απριλίου. Επομένως, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το υπουργείο θα προχωρήσει αποστέλλοντας στα μέσα Μαΐου την προκήρυξη του διαγωνισμού στην Ε.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, τα δύο βασικά «μέτωπα» του υπουργείου με την GD Infrastrutture (Ακτιο – Αμβρακία και Πάτρα – Πύργος) παραμένουν ανοιχτά, με τις δύο πλευρές να εμμένουν στις επιλογές τους. Ειδικά για το Ακτιο – Αμβρακία προηγήθηκε η ακύρωση της συμμετοχής της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ – ΤΕΡΝΑ στον διαγωνισμό (η οποία είχε αναδειχθεί προσωρινός μειοδότης), ενώ προσφυγή κατά της (εναπομείνασας) κατάταξης των διαγωνιζομένων έχει κατατεθεί και από άλλη εταιρεία. Το μόνο που είναι ανελαστικό είναι ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου (έως το τέλος του 2023), με τον κίνδυνο να ζητηθεί επιστροφή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παραμένει.