ioannina_limni-1

Σε ρυθμούς ΕΣΠΑ …οι δήμοι της Ηπείρου

Νέα

Ενημέρωση από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου

Ο σχεδιασμός της νέας προγραμματικής περιόδου 2021-2027 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αυτό σημαίνει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα πρέπει να τρέξουν προκειμένου αφενός να μελετήσουν τις προτάσεις της ΕΕ και αφετέρου να καταθέσουν τις δικές τους και να εξασφαλίσουν ένταξη και χρηματοδότηση.

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) είναι σε στάδιο διαμόρφωσης, ενώ θα ακολουθήσει  η επόμενη φάση του σχεδιασμού που περιλαμβάνει την ετοιμασία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Η ενημέρωση των αιρετών αναφορικά με την καταγραφή και κατάθεση προτάσεων κρίθηκε αναγκαία και ο πρόεδρος της ΠΕΔ Χρήστος Ντακαλέτσης ζήτησε από την Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου με τους εκπροσώπους της να ενημερώσει τους αιρετούς.

Η Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Ηπείρου και οι εκπρόσωποι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Ηπείρου, κα Ευη Πανανικολάου και κ. Νίκος Μπαλτογιάννης ανέλαβαν να παρουσιάσουν τους βασικούς στόχους του νέου ΕΣΠΑ, βάσει των δύο Εγκυκλίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης αναφέρθηκε στα όσα έχουν προηγηθεί και στο πρώτο σχέδιο του νέου ΕΣΠΑ, το οποίο απεστάλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Για την περιφέρεια Ηπείρου προβλέπονται 299,036 εκατ. ευρώ για έργα του ΕΤΠΑ και 104,257 εκατ. ευρώ για δράσεις του ΕΚΤ.

Ο Νίκος Μπαλτογιάννης πήρε την σκυτάλη και παρουσίασε αναλυτικά τους πέντε Στόχους Πολιτικής καταλήγοντας στις κατανομές πόρων ανά Στόχο Πολιτικής για το ΠΕΠ Ηπείρου.

Οι πέντε στόχοι έχουν ως εξής:

Στόχος Πολιτικής 1: Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού

Στόχος Πολιτικής 2: Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων

Στόχος Πολιτικής 3: Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων

Στόχος Πολιτικής 4: Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων

Στόχος Πολιτικής 5: Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών

Η κατανομή των κονδυλίων ανά στόχο Πολιτικής σύμφωνα με τον πίνακα που παρουσιάστηκε έχει ως εξής :

Στόχος Πολιτικής 1: 51,2 εκατ. ευρώ

Στόχος Πολιτικής 2: 81,5 εκατ. ευρώ

Στόχος Πολιτικής 3: 29,6 εκατ. ευρώ

Στόχος Πολιτικής 4: 161,3 εκατ. ευρώ

Στόχος Πολιτικής 5: 72,2 εκατ. ευρώ

Η κα. Παπανικολάου και ο κ. Μπαλτογιάννης ξεκαθάρισαν ότι μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου θα πρέπει να έχουν κατατεθεί  ηλεκτρονικά οι προτάσεις χωρίς αυτό να σημαίνει, όπως εξήγησαν,  ούτε απευθείας έγκριση ούτε απευθείας χρηματοδότηση!

Κάλεσαν πάντως τους δήμους να ξεκινήσουν να ετοιμάζουν μελέτες μιας και χωρίς μελέτες και προετοιμασία …εντάξεις δεν θα υπάρξουν.

Οι αιρετοί

Χρήστος Τσιρογιάννης, Νίκος Ζαχαριάς και Γιώργος Σουλουβέλος οι τρεις δήμαρχοι ζήτησαν μεταξύ άλλων να υπάρξει ενημέρωση για τον τρόπο που θα γίνει η κατανομή των κονδυλίων αλλά και για το τι μπορούν να εντάξουν και πως.

Κοινή αφετηρία όλων όπως είπαν να πετύχουν τη δυνατή καλύτερη διαχείριση των κονδυλίων.

Ο κ. Ντακαλέτσης υποστήριξε ότι πρέπει να προχωρήσουν σε ολιστική ανάπτυξη των περιοχών με το μοντέλο των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ).  Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θέληση της ΠΕΔ Ηπείρου να συμμετάσχει στην Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος και στις επιμέρους Ομάδες Σχεδιασμού των Στόχων Πολιτικής.

Πρόταση της ΚΕΔΕ- η οποία αναμένεται να συνεδριάσει στις 25 Ιανουαρίου και για αυτό το ζήτημα, είναι η δημιουργία και θεσμοθέτηση κοινού οργάνου της Περιφέρειας και της ΠΕΔ με τη συμμετοχή και αναπτυξιακών φορέων που υλοποιούν προγράμματα LEADER ώστε να καταστεί εφικτή η καλύτερη συνεργασία και συμμετοχή.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την ενημέρωση της κα. Παπανικολάου έχει ήδη προγραμματιστεί η ενημέρωση των επικεφαλής των περιφερειακών παρατάξεων ενώ την Παρασκευή, η διαχειριστική αρχή θα ενημερωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ