ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Νέα

Η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία για τις ανάγκες των Αρσακείων Σχολείων στα Ιωάννινα θα προσλάβει εκπαιδευτικούς για τις εξής ειδικότητες:

 

– Φιλόλογο (ΠΕ02)

– Μαθηματικό (ΠΕ03)

– Τεχνολόγο (ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ88, ΠΕ89)

– Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06)

 

Απαραίτητα προσόντα:

Βαθμός πτυχίου «Άριστα» ή «Λίαν Καλώς»

Διδακτική εμπειρία

Εγγραφή στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά στη διεύθυνση  [email protected] μέχρι και την Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2021.