Προχωρά στην επόμενη φάση ο διαγωνισμός του οδοφωτισμού

Νέα

Στη χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μεταξύ άλλων, έλαβε αποφάσεις για έργα οδοφωτισμού, βελτίωσης οδικών υποδομών, πολιτισμού, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής θωράκισης.

Για την αναβάθμιση οδφωτισμού εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτυού Ηπείρου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Δημοσίου Διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή Ιδιωτικού Φορέα Σύμπραξης (Ά φάση- πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος). Η Επιτροπή – στην οποία συμμετέχει και εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ- ομόφωνα εισηγήθηκε τη συνέχιση της β΄ φάσης του διαγωνισμού με τη συμμετοχή των υποψηφίων:

-ΙΝΤΡΑΚΑΤ- ΟΜΕΧΟΜ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.- VETTE

-ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.-FOTAGONLED Α.Ε.

-ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.

Αναφερόμενος στην εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ο Περιφερειάρχης, τόνισε ότι: «υπάρχει καλή συμμετοχή και ευελπιστώ ότι θα έχουμε στο τέλος και ένα καλό αποτέλεσμα».

Οδικά έργα

Στην Π.Ε. Άρτας:

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

-«Βελτίωση – ασφαλτόστρωση διανομαρχιακού δρόμου Άρτας – Ευρυτανίας (Τμήμα Αστροχώρι – Μεγαλόχαρη Δήμου Τετραφυλλίας – Β΄ Φάση)», προϋπολογισμού 5.000.000 ευρώ.

-«Συντήρηση – προστασία πρανών (τοίχος αντιστήριξης) στη θέση Ξηρόκαμπος της Ε.Ο. 12 (Άνω Καλεντίνη – Ξηρόκαμπος – όρια Ν. Καρδίτσας)», προϋπολογισμού 140.000 ευρώ.

-«Αποκατάσταση επαρχιακής οδού περιοχής Χαλκιάδων», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.

Στην Π.Ε. Ιωαννίνων:

-Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης) για το έργο «Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις Δ.Κ. Κόνιτσας», προϋπολογισμού 496.200 ευρώ.

-Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ. Ντάφλης), για το έργο: «Αποκατάσταση βατότητας στην 25η επαρχιακή οδό (Σκαμνέλι – Ηλιοχώρι – Βρυσοχώρι – Παλαιοσέλι)», προϋπολογισμού 245.000 ευρώ.

-Εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου: «Αποπεράτωση γέφυρας σύνδεσης της 13ης επαρχιακής οδού με την Τ.Κ. Λοφίσκου» προϋπολογισμού 290.000 ευρώ.

Στην Π.Ε. Πρέβεζας:

Αναδείχτηκαν οι οριστικοί ανάδοχοι των έργων:

-«Αποκατάσταση Βατότητας Οδού με Παραγωγικές Μονάδες στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Ζηρού και σύνδεση της με Ε.Ο. Ιωαννίνων – Άρτας», προϋπολογισμού 250.000 ευρώ. Ανάδοχος ΤΕΧΝΟΔΟΜΗ ΑΤΕ

-«Αποκατάσταση ζημιών και άρση καταπτώσεων στην 8η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Ανάδοχος Κ. Κώστας

Δημοπρατήθηκαν τα έργα:

-«Καθαρισμός και προστασία όχθεων ρεμάτων Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ.

-«Έργα σήμανσης και ασφάλειας επί του Επαρχιακού οδικού δικτύου Πρέβεζας», προϋπολογισμού 130.000 ευρώ.

-«Άρση καταπτώσεων και προστασία πρανών στην 3η επαρχιακή οδό της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160 ευρώ.

-«Βελτίωση βατότητας και καθαρισμός τεχνικών οδού στις 10η και 13η επαρχιακές οδούς της Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 73.160,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Έργα πολιτισμού

-Αναδείχτηκε οριστικός ανάδοχος για το έργο: «Εργασίες πλήρους αναστύλωσης του παλαιού Σχολαρχείου και του παλαιού Παρθεναγωγείου Γαναδιού», προϋπολογισμού 485.000 ευρώ. Ανάδοχος Π. Παπαδημητρίου και ΣΙΑ Ο.Ε.

-Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος για το έργο: «Αποκατάσταση Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Αγίου Μηνά Ζαγορίου» προϋπολογισμού 40.000 ευρώ. Προσωρινός ανάδοχος: Σπυρίδων Μπίμπος.

Ύδρευση- αντιπλημμυρικά κ.ά.

-Αναδείχτηκε προσωρινός ανάδοχος (Γ.Ν. & Θ. ΘΩΜΑΣ Ο.Ε.) για το έργο:  «Αποκατάσταση φράγματος υδρομάστευσης στη θέση Ζγάρα Τ.Κ. Καταρράκτη από ζημιές που προκλήθηκαν μετά από έντονη θεομηνία», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

-Αναδείχτηκε ανάδοχος (Ανδρέα Πλώτας) για το έργο «Επέκταση δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Ματσουκίου Δήμου Βορείων Τζουμέρκων για την εξυπηρέτηση κτηνοτροφικών μονάδων», προϋπολογισμού 46.631 ευρώ.

-Αναδείχτηκε ανάδοχος (Νικ. Καλτσούνης) για το έργο: «Κατασκευή συρματοκιβωτίων για προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα του ποταμού Πιστιλιάπη στη Θεοτόκο Ιωαννίνων».

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση των έργων:

-«Κατασκευή τεχνικών έργων στραγγιστικού – αρδευτικού δικτύου ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

-«Καθαρισμός – βελτίωση αποστραγγιστικών τάφρων ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 74.000 ευρώ.

Εγκρίσεις

Η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε επίσης το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2020 στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας», προϋπολογισμού 16.601,49 ευρώ. Προσωρινή ανάδοχος αναδείχτηκε η Μαρία Πατσιούρα.

Ακόμη, η Ο.Ε. ενέκρινε το αποτέλεσμα του δημόσιου διαγωνισμού για το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων προϊόντων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα» στην Περιφέρεια Ηπείρου, προϋπολογισμού 600.000 ευρώ. Ανάδοχος αναδείχτηκε η εταιρεία KAFSIS ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Τέλος, η Περιφέρεια στο πλαίσιο του προγράμματος αγροτικού εξηλεκτρισμού, με απόφαση της Ο.Ε., ενέκρινε δαπάνη συνολικού ύψους 34.301,12 ευρώ για την επέκταση  ου δικτύου προς εξυπηρέτηση δύο αγροτικών εκμεταλλεύσεων στην Τ.Κ. Πέτρας του Δήμου Ζηρού.

Επέκταση για την απαγόρευση αλιείας

Με νέα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης, λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών) τροποποιείται η προηγούμενη για την απαγόρευση της αλιείας στην Τεχνητή Λίμνη Πηγών Αώου, και πλέον αυτή ισχύει μέχρι την 30η Ιουνίου 2020.