dimarxeio-ioanninon-new

«Πράσινο φως» στον προϋπολογισμό από το Δημοτικό Συμβούλιο

Νέα

Στα 150 εκατομμύρια ευρώ για το 2021 – Θετική ψήφος και από παρατάξεις της αντιπολίτευσης

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Ιωαννιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με θετική ψήφο από τις παρατάξεις της δημοτικής αρχής, την «Ενότητα Πολιτών» και τα «Ιωάννινα 2023».

Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού φτάνει στα 150.635.240 ευρώ και ήδη έχει την σύμφωνη γνώμη από το Παρατηρητήριο ενώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση της δημοτικής αρχής, αποτυπώνει τη βούληση του Δήμου να υλοποιήσει όλα τα έργα που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, να στηρίξει τα νομικά του πρόσωπα αλλά και την τοπική επιχειρηματικότητα που πλήττεται από την πανδημία αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2021 που εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Φώτη Βάββα που έκανε την εισήγηση τονίστηκε ότι είναι ρεαλιστικός, προσαρμοσμένος στο αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο και έχουν ληφθεί υπόψη τα αποτελέσματα εκτέλεσης των προϋπολογισμών των δύο προηγούμενων ετών 2019 και 2020.

«Η καθημερινότητα μας αναγκάζει να αναμορφώνουμε τον προϋπολογισμό συνεχώς και υποχρεωτικά πλέον, αφού είμαστε αναγκασμένοι να παρακολουθούμε στενά τα στοιχεία εκτέλεσής του και να παρεμβαίνουμε άμεσα. Η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι μια δυναμική διαδικασία, καθώς οι συνεχείς αυξομειώσεις στα έσοδα και στα έξοδα του Δήμου, καθιστούν αναγκαστικές τις αντίστοιχες τροποποιήσεις.

Ο Δήμος μας συνεχίζει την προσπάθεια νοικοκυρέματος στα οικονομικά του, ώστε να μην δημιουργεί νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, να είναι φερέγγυος σε όλους όσοι συναλλάσσονται μαζί του, να χρηματοδοτεί από δικούς του πόρους τα νομικά του πρόσωπα για να συνεχίσουν να επιτελούν το έργο τους και να χρηματοδοτεί έργα και δράσεις για τη βελτίωση της καθημερινότητας και τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών ομάδων», τόνισε στην εισήγησή του ο κ. Βάββας.

Υπογράμμισε ότι διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του Δήμου, χωρίς να μειώνονται οι κοινωνικές υπηρεσίες προς του πολίτες και χωρίς να θίγονται βασικές ανάγκες της καθημερινότητας.

Βασικές κατευθύνσεις για τα επόμενα χρόνια που αποτυπώνονται και στον προϋπολογισμό είναι:

-Η υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, με ιδιαίτερη βαρύτητα στα έργα της ΒΑΑ, του ΣΒΑΚ και του ΣΔΒΕ

-Η αξιοποίηση του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ

-Η αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

-Η περαιτέρω μείωση και ο εξορθολογισμός των δημοτικών τελών

-Η αύξηση των ιδίων εσόδων και η βελτίωση της εισπραξιμότητας

-Η βελτίωση των παρεχόμενων ψηφιακών υπηρεσιών του Δήμου (υπηρεσίες «έξυπνης πόλης» και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης)

-Η υλοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών του πολίτη με το Δήμο

-Η στήριξη των Νομικών Προσώπων του Δήμου στους τομείς των Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Πολιτισμού

-Η στήριξη της επιχειρηματικότητας και η λήψη μέτρων για την ενίσχυση των ΜΜΕ του Δήμου μας

Τα έσοδα του προϋπολογισμού

Τα βασικά έσοδα του Δήμου όπως αποτυπώνονται στον προϋπολογισμό του 2021 είναι τα ακόλουθα:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 28.107.998,60

EKTAKTA ΕΣΟΔΑ: 37.270.459,36

ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ: 3.473.900,00

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΌ Π.Ο.Ε.: 48.796.968,08

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ: 10.373.073,96

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 22.612.840,00

Ο προϋπολογισμός διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των νομικών προσώπων του Δήμου με ενισχυμένη χρηματοδότηση.

Σημαντικό στοιχείο του προϋπολογισμού αποτελούν οι επιχορηγήσεις και οι επενδύσεις για το οικονομικό έτος.

Οι επενδύσεις και οι επιχορηγήσεις αναλύονται ως εξής:

ΣΑΤΑ (Κ.Α. 1311): 1.761.870,00

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ (Κ.Α. 1312): 346.650,00

ΕΣΠΑ (Κ.Α. 1321, 1328): 22.450.894,01

ΣΑΕ – ΣΑΕΠ (Κ.Α. 1322): 5.388.236,36

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Κ.Α. 1323): 34.103,37

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ(Κ.Α. 1329): 537.458,00

ΣΥΝΟΛΟ: 30.519.211,74

Οι παρατάξεις

Όπως αναφέρθηκε, θετική ψήφο στον προϋπολογισμό έδωσε η Ενότητα Πολιτών, με τον Θ. Μπέγκα ωστόσο να τονίζει πως η παράταξη μπορεί να υπερψηφίζει, αλλά δεν ελπίζει σε καλύτερες ημέρες για τον δήμο, την πόλη και τους πολίτες της. Αφού έκανε μνεία στην καθυστέρηση με την οποία ήρθε ο προϋπολογισμός στο δημ. συμβούλιο, ο κ. Μπέγκας κάλεσε τη δημ. αρχή να μην επικαλεστεί την πανδημία για να δικαιολογήσει την καθυστέρηση.

«Σας δόθηκε η δυνατότητα ταχύρυθμων διαδικασιών τις οποίες σε άλλες περιπτώσεις, όπως η σκανδαλώδης ανάθεση της αποκομιδής των απορριμμάτων σε ιδιώτη, την εκμεταλλευτήκατε. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχετε ακόμα επιδείξει τα πρέποντα αντανακλαστικά για τις συνθήκες που ζούμε», ανέφερε ο κ. Μπέγκας.

Σε ό,τι αφορά στις επιδόσεις της δημοτικής αρχής στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 ο κ. Μπέγκας επισήμανε πως τα στοιχεία των απορροφήσεων αλλά και οι απώλειες χρημάτων από το ΕΣΠΑ αποδεικνύουν την αναποτελεσματικότητά της.

Την κεντρική εισήγηση της παράταξης, έκανε ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Γιωτίτσας, που σημείωσε μεταξύ άλλων πως τρεις μήνες μετά την απόφαση του δημ. συμβουλίου για τη στήριξη των επιχειρήσεων κανείς δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ, αφού μόλις προ λίγων ημερών άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων.

Για έναν προϋπολογισμό που στερείται συγκροτημένου σχεδιασμού και οράματος έκανε λόγο η Τατ. Καλογιάννη στη δική της τοποθέτηση, με ιδιαίτερη αναφορά σε τρία βασικά θέματα, για τα οποία δεν περιλαμβάνονται καν πιστώσεις στον προϋπολογισμό. Πρόκειται για την ανάπλαση του πάρκου Πυρσινέλλα, την πλατεία Πύρρου, αλλά και την στήριξη επιχειρήσεων και εργαζόμενων από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

«Τα μέτρα που λήφθηκαν από τη δημοτική αρχή αφορούν μερικές χιλιάδες ευρώ. Στον προϋπολογισμό του 2021 εγγράφτηκαν, για το θέμα, 600.000€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 0,4% του συνολικού προϋπολογισμού. Με τον τρόπο αυτόν δεν μπορεί να ανακουφιστεί μια σειρά από οικονομικές δραστηριότητες από την απότομη διακοπή τους», σημείωσε για να συνοψίσει αποδίδοντας στη δημ. αρχή έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού, αδυναμία τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, μη λήψη πρωτοβουλιών, σπασμωδικές κινήσεις και απροθυμία για διάλογο. Η παράταξη πρότεινε την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού ιδεών που να αφορούν στην αξιοποίηση των ακινήτων εντός των ορίων του δήμου.

«Ο δήμος δεν αντέχει άλλο ερασιτεχνισμούς, προσωπικές πρωτοβουλίες και επικοινωνιακά πυροτεχνήματα. Είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας την εποχή αυτή και να οδεύσουμε στην εποχή των απλών «υπηρετών» του κοινού οφέλους», κατέληξε.

Την εισήγηση για τον προϋπολογισμό για την παράταξη έκανε ο Β. Κοσμάς που τόνισε ότι σε αντίθεση με το ποσό των 150 εκ. ευρώ που αναφέρεται, στην πραγματικότητα ο προϋπολογισμός εξαντλείται σε ένα ποσό της τάξης των 19 εκ. ευρώ, κάτι που καθιστά μη ρεαλιστική την πρόταση της δημ. αρχής.

Για τους «Πολίτες για την Ανατροπή» ο δημ. σύμβουλος Βλ. Παπαχρήστος επέκρινε τη δημοτική αρχή, γιατί όπως είπε, ο φετινός προϋπολογισμός και οι προβλέψεις του για συγκεκριμένες παραμέτρους, όπως για παράδειγμα για την αποπληρωμή δανείων της ΔΕΥΑΙ είναι ίδιος με τον περσινό, αναδεικνύοντας μία σαφή αδυναμία της δημοτικής αρχής, να συντάξει, να παρουσιάσει και εν τέλει να υλοποιήσει έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό.

Αρνητική ψήφο έδωσαν οι επικεφαλής των παρατάξεων Λαϊκή Συσπείρωση και Αριστερή Παρέμβαση Ολ. Τσουμάνη και Χρ. Πατσούρας αντίστοιχα.

Ο επικεφαλής της «Ανεξάρτητης Δημοτικής Πρωτοπορίας» Νίκος Γκόντας τόνισε ότι η δημοτική αρχή συνέταξε έναν ρεαλιστικό προϋπολογισμό μέσα σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία. Ανέφερε ότι η οικονομική αυτοτέλεια των ΟΤΑ παραμένει ακόμη ζητούμενο.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Γιάννενα Τώρα» και πρόεδρος της ΔΕΥΑΙ Άρης Μπαρτζώκας ανέφερε ότι η δημοτική αρχή συντάσσει προϋπολογισμό μέσα σε ένα πολύ δυσμενές περιβάλλον, ένα περιβάλλον που έχει δημιουργήσει η πανδημία και έχει οδηγήσει σε σημαντική μείωση των εσόδων και για τον δήμο.

Ο αντιδήμαρχος έργων Γιώργος Αρλέτος απαντώντας σε αιτιάσεις που διατυπώθηκαν από την αντιπολίτευση για καθυστερήσεις στα έργα του ΕΣΠΑ και στην υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος, τόνισε ότι η σημερινή δημοτική αρχή παρέλαβε μόλις ένα έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ.

Στο διάστημα αυτό ωρίμασε μελέτες και ενέταξε νέα έργα όπως το Κέντρο για το Παιδί στο παλιό Άσυλο Ανιάτων και το Πάρκο Πολιτισμού στο Κάστρο.

Παράλληλα έχουν δημοπρατηθεί 45 έργα και ολοκληρώνονται οι μελέτες για την δημοπράτηση άλλων 20.

«Το τεχνικό πρόγραμμα παρουσιάζει υψηλό δείκτη υλοποίησης. Κανείς δεν μπορεί να ξεχνά ότι μία σειρά έργων δεν διέθεταν καμία ωριμότητα. Ακόμη και ο δακτύλιος εντάχθηκε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η τεχνική μελέτη», τόνισε ο κ. Αρλέτος.

Ο δήμαρχος Μωυσής Ελισάφ κλείνοντας την συζήτηση υπογράμμισε ότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να κρατηθεί όρθιος ο δήμος και τα νομικά του πρόσωπα λόγω των συνεπειών της πανδημίας.