Πώς θα λειτουργήσει το market pass στις λαϊκές αγορές

Νέα

Απαραίτηση προϋπόθεση είναι να ενεργοποιήσουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου 5499 ούτως ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS

Επιλογή του πωλητή είναι η χρήση του market pass στις λαϊκές αγορές, καθώς θα πρέπει να ενεργοποιήσει την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών, μετά από επικοινωνία με την τράπεζα που συνεργάζεται.

Συγκεκριμένα, απαραίτηση προϋπόθεση είναι να ενεργοποιήσουν επιπλέον τον απαιτούμενο κωδικό εμπόρου 5499 (διάφορα καταστήματα τροφίμων), ούτως ώστε να καταστεί συμβατό το τερματικό POS με την άυλη κάρτα του market pass.

Αυτό σημαίνει πως όσοι πωλητές σε λαϊκές αγορές επιθυμούν να ενεργοποιήσουν την είσπραξη χρημάτων μέσω άυλων πιστωτικών καρτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα market pass, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες που συνεργάζονται για την παροχή των τερματικών POS που κατέχουν.