Ποιοι προηγούνται στους Δήμους της Άρτας

Νέα

Σε ποσοστό ενσωμάτωσης 30,94% (7.031 / 22.722 ΕΤ) στους Δήμους του Νομού Άρτας προηγούνται οι εξής:

Αρταίων
Σιαφάκας Χριστόφορος ΑΡΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΜΑΖΙ
45,79

Γεωργίου Καραϊσκάκη
Μίγδος Περικλής ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ – Ανεξάρτητη Ενωτική Δημοτική Κίνηση
53,49

Κεντρικών Τζουμέρκων
Χασιάκος Χρήστος ΤΖΟΥΜΕΡΚΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
49,43

Νικολάου Σκουφά
Παπασιώζος Κωνσταντίνος ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
55,53