Πληθαίνουν τα «όχι» για τα αιολικά πάρκα

Νέα

Αρνητική γνωμοδότηση από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Δωδώνης

Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συζήτησης για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα Θεσπρωτικά όρη. Αυτό ήταν το σαφές μήνυμα της ομόφωνης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δωδώνης που συνεδρίασε το απόγευμα της Παρασκευής, με τα δύο από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης να αφορούν το αίτημα της εταιρείας GAIACOM ΕΠΕ για γνωμοδότηση επί των χρήσεων γης, προκειμένου να προχωρήσουν δύο αιολικοί σταθμοί, στα όρια του Δήμου Δωδώνης.

Πιο συγκεκριμένα, τα δύο αιτήματα σχετίζονται με επενδυτικά σχέδια για 1) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 117,6MW στη θέση «Όρη Σουλίου» «Θεσπρωτικά Όρη (Πελεκητόν)-Κακούρι» των Δήμων Δωδώνης, Ζηρού, Πρέβεζας και Σουλίου και 2) Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 140,0MW στη θέση «Θεσπρωτικά Όρη – Ζαρκορράχη-Προφ. Ηλίας-Αλογομάνδρα-Τσούκκα Μελίσσι -Σπηλιά-Λαμπούση» των Δήμων Δωδώνης και Ζηρού.

Παρ’ ότι τα αιτήματα της προαναφερθείσας εταιρείας όπως και άλλα αντίστοιχα αιτήματα εταιρειών που απασχολούν αυτές τις μέρες Δήμους της Ηπείρου (Ζαγορίου, Μετσόβου κα) και την τοπική επικαιρότητα, ως έργα υπό αξιολόγηση (χωρίς άδεια /Βεβαίωση παραγωγής) που δημοσιοποιούνται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης επί του φακέλου Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ) ή της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η δημοτική αρχή του Δήμου Δωδώνης έκρινε αναγκαίο να γίνει η σχετική συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να ληφθεί μια κατ’ αρχήν απόφαση και να καθοριστούν τουλάχιστον οι ενέργειες που θα δρομολογηθούν από το Δήμο, αφού λάβουν γνώση του θέματος τα Τοπικά Συμβούλια, οι πρόεδροι των Κοινοτήτων και το σύνολο των δημοτών του Δήμου Δωδώνης.

Το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε κατηγορηματικά απέναντι στους δύο αιολικούς σταθμούς, με την επισήμανση πως δεν είναι αντίθετο συλλήβδην στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αν αυτές δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Το δημοτικό συμβούλιο επίσης, αποφάσισε ότι καμία δημοτική έκταση δεν θα παραχωρηθεί για αντίστοιχα έργα, εκτός αν υπάρχει η τοπική συναίνεση και επίσης, ότι θα επιδιώξει ο Δήμος Δωδώνης να αναγνωρίσει την κυριότητα επί των δημοσίων εκτάσεων στα όριά του, ώστε να μην έχει μονομερώς το Δασαρχείο το δικαίωμα να παραχωρεί εκτάσεις για τέτοιες επενδύσεις.

Πρόταση τέλος του Δημάρχου κ. Χρήστου Ντακαλέτση προς το δημοτικό συμβούλιο ήταν αν τεθεί από την πολιτεία θέμα για το υψομετρικό όριο εγκατάστασης αιολικών σταθμών, ο Δήμος Δωδώνης να επιδιώξει το όριο εγκατάστασης ανεμογεννητριών να οριστεί από τα 1000 μ. και πάνω. Η πρόταση αυτή θα κατατεθεί και προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ηπείρου, το οποίο θα συνεδριάσει με θέμα συζήτησης τις ΑΠΕ, την ερχόμενη Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου, υπό την προεδρία του κ. Ντακαλέτση. Ακόμα έγινε γνωστό από το Δήμαρχο Δωδώνης, πως αφενός το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται η προκήρυξη των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, η ολοκλήρωση των οποίων θα διασφαλίσει την ορθολογική χρήση των βοσκοτόπων και αφετέρου το ΥΠΕΝ από το Νοέμβριο του 2020, έχει προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης για τη μελέτη με τίτλο «Αξιολόγηση και Αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)».

Τα επιχειρήματα της εισήγησης του Δημάρχου Δωδώνης για τους δύο αιολικούς σταθμούς που σχεδιάζεται να αποτελούνται από 21 και 25 ανεμογεννήτριες αντίστοιχα, συμπυκνώνονται στα εξής:

-Πρόκειται ουσιαστικά για τη δημιουργία βιομηχανικών τύπου αιολικών πάρκων, χάριν των οποίων πρόκειται να ανοιχθούν χιλιόμετρα νέων δρόμων, να ριχθούν χιλιάδες κυβικά μέτρα τσιμέντο, να στηθούν μεταλλικά τέρατα-βιομηχανικές τουρμπίνες που θα ξεπερνούν τα 100 μέτρα ύψος. Κατατάσσονται στην κατηγορία Α1 και άρα οι άδειες εξετάζονται από το ΥΠΕΝ.

-Οι ανεξερεύνητες αρχαιολογικές θέσεις, τα ιστορικά, παραδοσιακά μονοπάτια, οι ιστορικοί τόποι θα χαθούν ή θα αλλοιωθούν κάτω από το βάρος των βίαιων επεμβάσεων. Το ιστορικό μονοπάτι των Σουλιωτών από τις πηγές του Αχέροντα όπου δόθηκε η ιστορική μάχη μεταξύ των Σουλιωτών και στρατευμάτων του Αλή Πασά στα 1.800, διέρχεται από τους χώρους τοποθέτησης των ανεμογεννητριών, ο θεσμοθετημένος ιστορικός τόπος της περιοχής «Σπιθάρι − Παναγιά − Άνω Κάμπος» στη Μουσιωτίτσα από τον οποίο η ελάχιστη απόσταση εγκατάστασης ορίζεται σε 7d όπου d η διάμετρος της φτερωτής (7*162)=1.134, δεν τηρείται. «Είναι ανεπίτρεπτο πάνω από το χώρο της θυσίας 152 ανθρώπων στη Μουσιωτίτσα, κατά τα χρόνια της κατοχής, να χωροθετηθούν ανεμογεννήτριες» επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος.

-Η χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής θα υποστούν πιέσεις ή και απώλειες λόγω των εκχερσώσεων. Στα βουνά του Σουλίου εδώ και πολλά χρόνια ζουν άγρια άλογα, για τα οποία η πολιτεία έχει μεριμνήσει τουλάχιστον παλαιότερα με υποδομές (ταΐστρες κλπ.).

-Οι ανεμογεννήτριες, οι υποσταθμοί, οι γραμμές μεταφοράς θα εξαφανίσουν το κάλλος των φυσικών τοπίων που θα μετατραπούν σε βιομηχανικές ζώνες παραγωγής αιολικής ενέργειας.

-Οπτικά μια ανεμογεννήτρια μπορεί να διακρίνεται από απόσταση 40 χιλιομέτρων μιας και το ύψος της ξεκινά από 65 μέτρα και μπορεί να φτάσει και τα 120 μέτρα. Κάθε ανεμογεννήτρια χρειάζεται 100 τ.μ. τσιμέντο και σε βάθος τουλάχιστον 3 μέτρων και για κάθε πυλώνα χρειάζεται να πέσουν 500 περίπου κυβικά μέτρα μπετόν και τόνοι σιδηρού οπλισμού.

-Νότια της περιοχής εγκατάστασης των προτεινόμενων αιολικών σταθμών είναι θεσμοθετημένες περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 ως Ειδική ζώνη Διατήρησης οικοτόπων και ειδών, καθώς και η Ζώνη Ειδικής Προστασίας που είναι περιοχή ζωτικής σημασίας για την διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους.

-Η μελισσοκομική δραστηριότητα της περιοχής θα επηρεαστεί αρνητικά από τη λειτουργία των ανεμογεννητριών.

Κατά πλειοψηφία έγκριση των τελών

Στο μεταξύ, παραμένουν ως έχουν στο Δήμο Δωδώνης για το οικονομικό έτος 2021, τα τέλη ύδρευσης και τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Η έγκριση της εισήγησης της δημοτικής αρχής από το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση της Παρασκευής, έγινε με κατά πλειοψηφία απόφαση.

 

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης περιοχές του Δήμου Δωδώνης

Την κήρυξη σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης πολιτικής προστασίας περιοχών του Δήμου Δωδώνης που επλήγησαν από έντονα καιρικά φαινόμενα, στη διάρκεια του Ιανουαρίου, αποφάσισε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειος Παπαγεωργίου, μετά από έγγραφο του Δήμου Δωδώνης και σχετικό αίτημα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Πιο συγκεκριμένα, στο διάστημα από τις 10/1 ως τις 25/1, από τις έντονες βροχοπτώσεις προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές σε μεγάλο εύρος του Δήμου Δωδώνης, σημειώθηκαν κατολισθητικά φαινόμενα ακόμα και εντός οικισμών με αποτέλεσμα να κινδυνεύσουν με κατάρρευση οικίες, υπήρξαν καθιζήσεις οδοστρωμάτων, κατάρρευση πεζογεφυρών, καταστροφές υδρομαστεύσεων και δικτύων ύδρευσης και οδικών δικτύων.

Οι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται οι μεγαλύτερες ζημιές είναι οι Κοινότητες Σκλίβανης, Τερόβου, Κρυφοβού και Αβγού της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Δημητρίου, οι Κοινότητες Αχλαδέας, Ελάφου, Αρδόσεως και Σεριζιανών της Δημοτικής Ενότητας Λάκκας Σουλίου και η Δημοτική Ενότητα Σελλών στο σύνολό της.

Για την αποκατάσταση των ζημιών ο Δήμος Δωδώνης θα προχωρήσει άμεσα στην ακριβή καταγραφή και θα καταρτίσει τεχνικά δελτία για την διεκδίκηση της απαιτούμενης χρηματοδότησης για την υλοποίηση των έργων. Παράλληλα, για τις περιοχές που θα κριθεί απαραίτητο, θα γίνει άμεσα η οριοθέτησή των ως κατολισθαινουσών, προκειμένου να διευκολυνθούν οι πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις περιουσίες τους, για τη διεκδίκηση χρηματικών αποζημιώσεων.

Η εν λόγω απόφαση ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι μήνες ήτοι ως τις 12 Ιουλίου 2021.