Πίστα motocross θα αποκτήσει η Καστρίτσα

Νέα

Την ανάγκη προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος της Ηπείρου, επισημαίνει ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης

Θετικά γνωμοδότησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης για δύο επείγοντα θέματα σε συνεδρίαση που έγινε δια περιφοράς την Παρασκευή. Συγκεκριμένα οι γνωμοδοτήσεις αφορούν τους φακέλους Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των έργων:
-«Κατασκευή και λειτουργία πίστας μηχανοκίνητου αθλητισμού (Motocross), στη θέση 799α κοινόχρηστο τεμάχιο οριστικής διανομής Αγρ/τος Καστρίτσας, Τ.Κ. Καστρίτσας, Δ.Ε. Παμβώτιδας, Δ. Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων.
-Υφιστάμενες Υδρομαστεύσεις και Υδρογεωτρήσεις, στη Δ.Ε. Περάματος Δήμου Ιωαννιτών, Π.Ε. Ιωαννίνων, Περιφέρειας Ηπείρου», με φορέα υλοποίησης τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης/Δήμου Ιωαννιτών.

Απάντηση στην αντιπολίτευση

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής, Αντιπεριφερειάρχης κ. Βασίλης Γοργόλης τοποθετήθηκε επίσης επί των απόψεων που ανέπτυξαν για τη συνεδρίαση δια περιφοράς περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης και της Αριστερής Παρέμβασης στην Ήπειρο, αναφέροντας τα εξής:
Όπως γνωρίζετε η Δια Περιφοράς συνεδρίαση, ερείδεται στις διατάξεις του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και βάση των εκδοθέντων ΠΝΠ με τίτλο: “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους”.

Με τις διατάξεις αυτές ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων, όπως των Περιφερειών των Επιτροπών και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, προς συμμόρφωση με τις γενικές οδηγίες Υγιεινής.
Την περίοδο αυτή οφείλουμε, στο πλαίσιο της ευελιξίας που μας παρέχει η κείμενη Νομοθεσία, να ασκούμε τις αρμοδιότητές μας με γνώμονα την κάλυψη και εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας, αποφεύγοντας την όποια επικίνδυνη κατάσταση.
Η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι όργανο που διαχρονικά περαιώνει τις υποθέσεις του με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

Παρά τις πρόσφατες αλλαγές που προκλήθηκαν στην Σύνθεση της Επιτροπής αυτή ήδη συνεδρίασε 2 φορές σε 8 ημέρες, 1 φορά με τηλεδιάσκεψη και 1 φορά δια περιφοράς, ανάλογα με τις υφιστάμενες υπηρεσιακές καταστάσεις και τα θέματα που εκκρεμούν για συζήτηση.
Επομένως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’…..«τα νέα ήθη» ο αντιδημοκρατικός κατήφορος της περιφερειακής αρχής…’’ αναφέρει η Σύμβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης, παραμένουν Νόμω και Ουσία αβάσιμα και κυρίως χωρίς κανένα πραγματικό και ρεαλιστικό έρεισμα.
Ομοίως τα όσα [μεταξύ των άλλων] αντίθετα περί ‘’….Η περιφερειακή αρχή έχασε ημερομηνίες ή δυσκολεύεται να διεκδικήσει/παλέψει για χρονικές παρατάσεις…’’ αναφέρει ο Σύμβουλος της Αριστερής Παρέμβαση στην Ήπειρο είναι όχι μόνο χωρίς κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο, αλλά αποτελούν αόριστες επικλήσεις.

Η Περιφερειακή Αρχή και η παρούσα Επιτροπή Περιβάλλοντος παρήγαγαν, παράγουν και θα παράγουν έργο για την Ήπειρο, παρά τις όποιες [δυστυχώς επαναλαμβανόμενες όπως φαίνεται] προσπάθειές σας ‘’…να μην γίνει τίποτα…’’ στο τόπο μας.

Μήνυμα για την Ημέρα Περιβάλλοντος

Στο μεταξύ, ο κ. Γοργόλης εξέδωσε και ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στην οποία μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Σήμερα είναι η εκστρατεία – ναυαρχίδα για την ευαισθητοποίηση του κόσμου για θέματα όπως όλα τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η θαλάσσια ρύπανση, η έλλειψη πόσιμου νερού, ο ανθρώπινος υπερπληθυσμός, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και κατανάλωση, τα εγκλήματα κατά της άγριας φύσης και πολλά άλλα.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα στην οποία συμμετέχουν πάνω από 140 χώρες τον χρόνο. Κάθε χρόνο έχει διαφορετική χώρα – οικοδεσπότη των διεθνών εορτασμών της και διαφορετικό θέμα, το οποίο υιοθετούν μεγάλες επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, κοινότητες, κυβερνήσεις και γνωστά πρόσωπα για να υποστηρίξουν τον αγώνα για τη περιβαλλοντική προστασία. Για φέτος, το έτος 2021 το θέμα της Ημέρας Περιβάλλοντος αφορά στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων «Επανασχεδιασμός, αναδημιουργία, αποκατάσταση» (“Reimagine-Recreate-Restore”).

Έχοντας μπει στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα είμαστε πλέον αντιμέτωποι με μία πολύπλευρη περιβαλλοντική κρίση – κρίση βιοποικιλότητας και κλιματική κρίση σε όλο τον πλανήτη. Τα περιβαλλοντικά θέματα δεν είναι πλέον «υπερβολές λίγων επιστημόνων και μερικών φυσιολατρών». Ούτε αντιμετωπίζονται, σήμερα, ως «γραφικότητες» χάρις τους αγώνες όλων εκείνων που εδώ και δεκαετίες δρουν τοπικά αλλά σκέπτονται παγκόσμια.
Ο κόσμος, και ειδικά οι νεότερες γενιές, έχουν αντιληφθεί ότι πρέπει να αλλάξουμε και να αναλάβουμε δράση για το περιβάλλον και το ζητούν αυτό έντονα.

Εμείς ως εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καλούμαστε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, κατά προτεραιότητα, για ένα πραγματικά εθνικό σχέδιο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ας μην ξεχνούμε ότι η Ήπειρος είναι ένα ιδιαίτερα προικισμένο μέρος με ένα απαράμιλλου κάλλους φυσικό περιβάλλον. Αλλά μην λησμονούμε ότι σε αυτό το περιβάλλον φιλοξενούνται ιδιαίτερα σημαντικά αξιοθέατα της εθνικής και τοπικής πολιτιστικής μας ταυτότητας, όπως είναι τα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα και ξεχωριστούς τουριστικούς πόρους, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής, διαχείρισης αλλά και προβολής. Μερικά από αυτά έχουν προβληθεί χάρις του τουρισμού, ενώ ακόμη σημειώνεται υψηλός αριθμός μνημείων άγνωστων στην τουριστική αγορά. Συνοπτικά, τα μνημεία της Ηπείρου είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν σε αρχαιολογικά, της αρχαιοελληνικής, της ρωμαϊκής και της προχριστιανικής περιόδου, σε χριστιανικά κυρίως τη βυζαντινή περίοδο, στα τζαμιά που κατασκευάστηκαν την Οθωμανική περίοδο.

Ταυτόχρονα, βλέπει κανείς χαρακτηριστικά σημάδια της ανθρώπινης ενεργείας, που το ανθρώπινο στοιχείο συνέδεσε με το περιβάλλον και που συνιστούν μαρτυρίες των δράσεων και της πολιτισμικής έκφρασης του πληθυσμού της περιφέρειας από τα αρχαία χρόνια έως σήμερα. Τα κυριότερα αξιοθέατα που συναντάει κανείς είναι γεφύρια, πέτρινες κατασκευές, νερόμυλοι, παλιές παραδοσιακές βρύσες, αρχοντικά σπίτια, μονές, ιερούς ναούς και διαφορά αρχαιολογικά μνημεία με παγκόσμια απήχηση όπως είναι αυτό της αρχαίας Νικόπολης, το αρχαίο Μαντείο της Δωδώνης, το Νεκρομαντείο, το Κάστρο των Ιωαννίνων, της Άρτας και της Πάργας και πολλά άλλα ακόμη. Συγχρόνως στις πόλεις αλλά και την ύπαιθρο της Ηπείρου καταγράφονται αρκετοί κλασσικοί παραδοσιακοί οικισμοί που φανερώνουν την ταυτότητα της περιφέρειας μας».