ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – Τελευταία συνεδρίαση πριν την αλλαγή σκυτάλης

Νέα

Την Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019 και ώρα 15.00 συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου, στην τελευταία του συνεδρίαση με την παρούσα σύνθεση.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης είναι τα εξής:
1. Επικύρωση πρακτικών –αποφάσεων 9ης/17-7-2019 συνεδρίασης Π.Σ.
2. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Ηπείρου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2019
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
3. Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Ηπείρου, οικ. έτους 2019
(εισήγηση: η Δ/νση Οικονομικού)
4. Έγκριση τροποποίησης Περιφερειακών Προγραμμάτων
(εισήγηση: η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού).
Την ίδια μέρα στις 12.00 μ.μ. συνεδριάζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού & Ανάπτυξης με 30 θέματα στην Ημερήσια Διάταξή της.
Σημειώνεται πως η ορκωμοσία του Περιφερειάρχη και των Περιφερειακών Συμβούλων που εξελέγησαν στις εκλογές του Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί στο Διοικητήριο της Περιφέρειας την Παρασκευή 30 Αυγούστου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.