ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – Μία διαδραστική μουσειακή εμπειρία

Νέα

Ένα σημαντικό πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη. Το Project Meeting του προγράμματος PALIMPSEST, στο οποίο μεταξύ των βασικών εταίρων είναι το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και η Σχολή Καλών Τεχνών, διεξάγεται δεύτερη ημέρα, σήμερα Παρασκευή, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων και Τηλεδιασκέψεων της Σχολής Καλών Τεχνών στην πανεπιστημιούπολη.
Το πρόγραμμα, όπως ανέφεραν οι συμμετέχοντες, εστιάζει στο πώς στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να ενταχθούν εκ νέου στην πόλη με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις περιοχές της Ηπείρου και της Απουλίας ενώ απαντά στην κοινή πρόκληση του πώς μπορεί να προωθηθεί ο τουρισμός στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, εμψυχώνοντας τον δημόσιο αστικό χώρο και αναζωογονώντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, προσεγγίσεις «από τα κάτω προς τα πάνω» και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.
Έχει στόχο να μετουσιώσει την συμβατική εμπειρία του αστικού δημόσιου χώρου σε μια εμπειρία μουσειακή, αφηγηματική, διαδραστική και θεματική – ώστε να αναζωογονήσει την συνθήκη της πόλης και να προσελκύσει υψηλής ποιότητας τουρισμό.
Αναμένεται να δημιουργήσει ένα χωρικά προσδιορισμένο αρχείο αφηγηματικών στοιχείων, το οποίο θα καταλήξει σε μια διαδραστική, άυλη, υπαίθρια μουσειακή εμπειρία στον δημόσιο χώρο της πόλης.
Ουσιαστικά οι συμμετέχοντες εστιάζουν στο πώς στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς μπορούν να ενταχθούν εκ νέου στην πόλη με τη χρήση ψηφιακών τεχνολογιών, στις περιοχές της Ηπείρου και της Απουλίας και απαντά στην κοινή πρόκληση του πώς μπορεί να προωθηθεί ο τουρισμός στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, εμψυχώνοντας τον δημόσιο αστικό χώρο και αναζωογονώντας την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, προσεγγίσεις «από τα κάτω προς τα πάνω» και καλλιτεχνικές παρεμβάσεις.
Στη συνάντηση παρουσιάζονται και συζητούνται τα επόμενα βήματα, οι επικείμενες δραστηριότητες και οι κοινές προκλήσεις του προγράμματος.

Τι γίνεται στην πράξη

Το project θα χρησιμοποιήσει έναν χάρτη σε μορφή εφαρμογής, το οποίο θα προσδιορίζει την ακριβή τοποθεσία των αφηγηματικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά θα έχουν συλλεχθεί με διαδικασίες που θα απευθύνονται σε όλες τις γενιές, αφού μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα έρθουν σε επαφή με ηλικιωμένους ώστε να συγκεντρώσουν πληροφορίες σχετικά με τους μύθους και τις ιστορίες που σχετίζονται με την πόλη. Στη συνέχεια, όλο το συγκεντρωμένο υλικό θα χρησιμοποιηθεί ώστε να δημιουργηθούν καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη, οι οποίες θα ενεργοποιούνται από τους επισκέπτες, δημιουργώντας μια ονειρική ατμόσφαιρα.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ