ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ – «Στερεώθηκε» το Σπίτι του Δεσπότη

Νέα

Η ισχύς εν τη ενώσει! Αυτό αποδεικνύεται ότι έγινε και μάλιστα με επιτυχία στην κοινή προσπάθεια για να σωθεί το Σπίτι του Δεσπότη.
Η βούληση όλων των εμπλεκόμενων έφερε αποτελέσματα καθώς οι στερεωτικές εργασίες έχουν ολοκληρωθεί και πλέον το οίκημα δεν κινδυνεύει με κατάρρευση.
Οι εργασίες σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κωνσταντίνο Σουέρεφ αλλά και την προϊσταμένη Τμήματος Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρένα Καλογιάννη, αναφέρθηκαν στις εργασίες που ξεκίνησαν το 2017 και συνεχίζονται με στόχο το Σπίτι του Δεσπότη, να παραδοθεί στο γιαννιώτικο κοινό.
Όπως ανέφεραν για την εκτέλεση των εργασιών η Υπηρεσία έχει συνάψει δύο σειρές οκτάμηνων συμβάσεων. Κατά την πρώτη (είχαν προσληφθεί 5 άτομα): τοποθετήθηκαν ικριώματα για την προσωρινή υποστύλωση του ισογείου και του ορόφου, και δημιουργήθηκε νέα σταθερή ξύλινη επιφάνεια δαπέδου. Αφαιρέθηκαν τα ξύλινα στοιχεία (ταβάνια με ζωγραφικό διάκοσμο, ξύλινες θύρες και κασώματα παραθύρων) και μεταφέρθηκαν σε χώρο φύλαξης της ΕΦΑΙ προκειμένου να συντηρηθούν.
Εξίσου σημαντική είναι η επισκευή της στέγης καθώς ήταν σε κακή κατάσταση και ο κίνδυνος κατάρρευσης της στέγης και όλου του υπόλοιπου κτηρίου ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής. «Επισκευάσθηκε η στέγη. Μετά την καθαίρεση της επικάλυψης της στέγης κατασκευάσθηκαν νέα ξύλινα ζευκτά, ενώ διατηρήθηκαν ορισμένα που ήταν σε καλή κατάσταση. Τοποθετήθηκε επικάλυψη από φύλλα λαμαρίνας ενώ κάναμε και γεωτεχνική μελέτη».
Και στη δεύτερη φάση έγιναν σημαντικές εργασίες καθώς ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός των σαθρών αρμολογημάτων και επιχρισμάτων, έγινε συντήρηση μεγάλου μέρους των ξύλινων στοιχείων που έχουν καθαιρεθεί από το κτίριο από τους συντηρητές προσλήφθηκαν. Και φυσικά έγινε υποστύλωση των τόξων του ισογείου και προετοιμασία για την τοποθέτηση στα σημεία που οι τοιχοποιίες παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα τριγωνικών στοιχείων αντιστήριξης.
Ειδική αναφορά έγινε από τον κ. Σουέρεφ στην αποκάλυψη και αποτύπωση λιθόστρωτου που είχε εγκαταλειφθεί για χρόνια και τώρα καθαρίστηκε και θα αναδειχτεί.
Μέχρι την ολοκλήρωση του έργου υπολείπονται: η τοποθέτηση των λοξών αντηρίδων, τα αρμολογήματα και λιθοσυρραφές στις τοιχοποιίες και φυσικά η ολοκλήρωση της συντήρησης των ξύλινων στοιχείων. Οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη τεχνική έκθεση των άμεσων στερεωτικών μέτρων και αφορούν σε προσωρινά μέτρα μέχρι την εκτέλεση των οριστικών εργασιών αποκατάστασης, τόνισαν τόσο ο κ. Σουέρεφ όσο και η κα Καλογιάννη.

Μένουν ακόμη πολλά να γίνουν
Και ενώ έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο μένουν ακόμη αρκετά πράγματα να γίνουν μέχρι την τελική ολοκλήρωση του έργου. «Η αποκατάσταση του κτιρίου θα γίνει σε επόμενη φάση, κατ’ εφαρμογή της σχετικής εγκεκριμένης μελέτης αποκατάστασης και μετά την εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης» ανέφεραν υπογραμμίζοντας την καθοριστική συμβολή της περιφέρειας Ηπείρου αλλά και της Μητρόπολης.
ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ