ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ – Μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της Αναγνωστοπουλείου Σχολής

Νέα

Η αποκατάσταση της Αναγνωστοπωλείου Σχολής στην Κόνιτσα δημοπρατείται με απόφαση που έλαβε στην τελευταία της συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα. Ο προϋπολογισμός της α΄ φάσης του έργου ανέρχεται σε 420.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg Ελλάδα- Αλβανία.

Νέα έργα για αγροτικές υποδομές
Τους προσωρινούς αναδόχους για δύο έργα βελτίωσης των αγροτικών υποδομών σε Πρέβεζα και Κόνιτσα, ανέδειξε ακόμη στη συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου. Πρόκειται για τα εξής:
– «Αποκατάσταση πρόσβασης στην περιοχή του ΤΟΕΒ Λάμαρης του Δήμου Πρέβεζας» προϋπολογισμού 105.000 ευρώ. Ανάδοχος ΕΡΓΟΔΟΜΗ ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε.
– «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις Τ.Κ. Κλειδωνιάς – Αετόπετρας του Δήμου Κόνιτσας», προϋπολογισμού 288.000 ευρώ. Ανάδοχος Γ. Ντάφλης.
Επίσης με άλλες αποφάσεις η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την προμήθεια αναγκαίου εξοπλισμού για το αντλιοστάσιο Βίγλας του ΤΟΕΒ Άρτας, αντλητικών και ηλεκτρικού πίνακα για την αποστράγγιση περιοχής Συκιών Δήμου Νικολάου Σκουφά, συνολικού προϋπολογισμού 49.600 ευρώ.

Αποκατάσταση ζημιών στο επαρχιακό δίκτυο
Η Οικονομική Επιτροπή ανέδειξε επίσης σήμερα:
– τον προσωρινό ανάδοχο (Δ. Τσομπίκο) για το έργο: «Άμεση αποκατάσταση 23ης επαρχιακής οδού (από Τύρια – Ζωτικό προς Παρδαλίτσα – Πετούσι – όρια Ν. Ιωαννίνων)», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ και
– τον οριστικό ανάδοχο (Γεωτεχνική Μηχανική Μονοπρόσωπη ΙΚΕ) για το έργο «Αποκατάσταση επαρχιακής οδού προς Πύργο Κόνιτσας», προϋπολογισμού 125.000 ευρώ.
Επίσης οριστικός ανάδοχος (Α. Κρικώνη- Α. Παπαχρήστος Ο.Ε.» αναδείχτηκε και για το έργο: «Κατασκευή πεζοδρομίου κατά μήκος της επαρχιακής οδού στα όρια της Δ.Δ. Μπάφρας», προϋπολογισμού 74.400 ευρώ.