Νέο «όχι» στις ανεμογεννήτριες

Νέα

Πρόθυμος να κινηθεί δικαστικά ο Δήμος Μετσόβου–Καλεί τη ΡΑΕ να λάβει υπ’ όψιν τις ενστάσεις

Ο Δήμος Μετσόβου, με τα θεσμικά του όργανα στο σύνολό τους, τους φορείς του και τη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας του, τάσσεται κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά της Πίνδου και ιδιαίτερα στα βουνά της επικράτειάς του, σε εκτάσεις των οποίων έχουν κατατεθεί αιτήσεις εγκατάσταση, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε.
Οι θέσεις που περιγράφονται στις υποβληθείσες αιτήσεις, χωροθετούνται σε δημοτική έκταση, και κατόπιν αυτού η οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτή την περιοχή αποτελεί αυθαίρετη πράξη και βρίσκε αντίθετο τον Δήμο, όπως αναφέρεται σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Μετσόβου με ομόφωνη απόφασή του (58/2020) τάχθηκε κατά κάθε εγκατάστασης ανεμογεννητριών στα βουνά του, με το επιχείρημα ότι αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία των βουνών και αφαιρούν κάθε προοπτική ανάπτυξης των πολλών δραστηριοτήτων στην περιοχή.
Ανάλογη θέση έχει πάρει και το σύνολο των φορέων του Δήμου που εναντιώνονται σε κάθε παρέμβαση, εν τη απουσία τους, που στρέφεται κατά οποιασδήποτε δραστηριότητας της περιοχής για το παρόν και το μέλλον της.
Η ευρύτερη έκταση, που αναφέρεται στις θέσεις των ανεμογεννητριών ανήκει κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής στον Δήμο Μετσόβου, και αποτελεί αδιαμφισβήτητο και αναπόσπαστο τμήμα μείζονος ιδιοκτησίας του Δήμου στην ίδια έκταση, την οποία επί δεκάδες χρόνια ο Δήμος Μετσόβου ως αδιαμφησβήτητος κύριος νέμεται και κατέχει, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Τις εκτάσεις αυτές, διαχειριζόταν ο Δήμος ως βοσκήσιμες εκτάσεις, εξέδιδε επί πολλά χρόνια κανονιστικές αποφάσεις ρύθμισης βοσκής υπέρ των κατοίκων χωρίς ποτέ να ενοχληθεί ή να αναστείλει τη χρήση τους από κανέναν.
Για τις εκτάσεις αυτές κατέχει ιδιοκτησιακούς τίτλους που με δεσμευτική δύναμη δεδικασμένου έχει κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια.
Επιπροσθέτως, ο Δήμος Μετσόβου δεν υστερεί έναντι κανενός Δήμου ως προς την ενεργειακή συνεισφορά για την κοινή ωφέλεια. Στα όρια του Δήμου έχουν κατασκευασθεί η τεχνητή λίμνη Πηγών Αώου με την λειτουργία εργοστασίου μέγιστης ισχύος 120 MW.

Επίσης, έχει κατασκευασθεί τεχνητή λίμνη στη Χρυσοβίτσα με πρόβλεψη για παραγωγή ενέργειας 25 MW. Ακόμη, στην περιοχή λειτουργούν δύο υδροηλεκτρικά εργοστάσια που συμβάλουν στην ενεργειακή πρόσοδο για την χώρα. Από τα ανωτέρω προκύπτει η μεγάλη συμβολή του Δήμου και της περιοχής στην ενεργειακή επάρκεια της χώρας, τονίζεται.
Για τους ανωτέρω λόγους ο Δήμος κρίνει ως πρόσθετο λόγο να ληφθεί σοβαρά υπ’ όψη η θέση του και των φορέων του για την καθολική άρνηση της εγκατάστασης ανεμογεννητριών και μάλιστα εν αγνοία τους.
«Η περιοχή στο σύνολό της αποτελεί μοναδικό τουριστικό προορισμό, με κριτήρια αξιολόγησής του τα σπάνια αξιοθέατά του τα μοναδικά βουνά της Πίνδου μ την εξαίρετη θέα, την πλούσια ιστορική και πολιτιστική τους διαδρομή.
Τα τελευταία χρόνια ο Δήμος μας και ιδιαίτερα το Μέτσοβο έχει αναδειχθεί σε κορυφαίο τουριστικό προορισμό και η ιδιαίτερη αυτή μας διάκριση δεν επιτρέπουν να διακυβευτεί με την αλλοίωση του περιβάλλοντος που θα επιφέρει η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Επίσης, θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψη οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα βουνά της Πίνδου (περιπατητικές διαδρομές, εναλλακτικές μορφές τουρισμού) που αποτελούν πόλο έλξης και σημεία αναφοράς τουριστικού ενδιαφέροντος για όλον τον κόσμο», σημειώνεται στη συνέχεια ενώ ως πρόσθετο πρόβλημα στο ενδεχόμενο συρρίκνωσης του τουρισμού προστίθεται η ανεργία και η μετακίνηση του πληθυσμού προς τα αστικά κέντρα.
«Τις ανησυχίες μας αυτές επιτείνει και η δυνατότητα που δίνεται για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών με την μέθοδο της κατάτμησης ισχύος (μέχρι 10MW) για την αποφυγή αδειοδοτήσεων, παρακάμπτοντας τους πρόσθετους όρους που προβλέπονται στις ΜΠΕ για την αδειοδότηση αιολικών πάρκων ( όπως φαίνεται στην επισυναπτόμενη κατάσταση, όπου στη θέση ΄΄Πάτωμα΄΄ της Κοινότητας Μετσόβου, προβλέπονται εγκαταστάσεις έξι ανεμογεννητριών στην ίδια θέση ισχύος 3 MW η καθεμία, συνολικά όμως προβλέπεται παραγόμενη ενέργεια 18 MW). Η παραπάνω τακτική αποτελεί μεθόδευση στην περιοχή μας που σκοπό έχει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων με μεγαλύτερη ισχύ εν αγνοία μας και με έλλειψη σεβασμού στις τοπικές κοινωνίες καθώς και παράνομη διαδικασία για την αδειοδότησή τους.

Για τους ανωτέρω λόγους καταθέτουμε μετ’ επιτάσεως τις έντονες αντιρρήσεις μας για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών που αναφέρονται στα επισυναπτόμενα και δηλώνουμε ότι θα ασκήσουμε κάθε ένδικο μέσο ακύρωσης κάθε ενέργειας εγκατάστασης αιολικών πάρκων στον Δήμο μας», υπογραμμίζει ο Δήμος Μετσόβου.
«Kαλούμε την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος και αξιώσεως, αφού λάβει υπόψη τα παραπάνω διαλαμβανόμενα, στα πλαίσια μάλιστα της σχετικής διαβούλευσης που θέτει όσον αφορά την εξέταση παρόμοιων αιτημάτων, που με πλήρη άγνοια των ενδιαφερόμενων φορέων, των ιδιοκτημόνων των εκτάσεων, ασκούνται από τους εμφανισθέντες και μάλιστα κατά κόρον επενδυτές, άγνωστους σε μας, που προφανώς σχεδιάζουν και αποτυπώνουν επί χάρτου και ποτέ δεν έχουν επισκεφθεί τις ίδιες περιοχές μας, τις προστατευόμενες περιοχές του Μετσόβου και της Πίνδου, που προσπαθούμε να αναπτύξουμε οι ίδιοι οι φορείς, οι ιδιοκτήμονες των εκτάσεων, προς όφελος των κατοίκων και της περιοχής, να απόσχει από κάθε διοικητική ενέργεια, χορήγηση τυχόν αδείας (αρχικής παραγωγού κ.λ.π.), επί των ως άνω ιδιόκτητων εκτάσεών μας, για τις οποίες ρητά και κατηγορηματικά δεν χορηγούμε καμία σχετική συναίνεση η τυχόν άδεια», καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφεται από τον Δήμαρχο Μετσόβου Κωνσταντίνο Τζαφέα.